ประกาศราคากลาง

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 จำนวน 25 รายการ

 1.จ้างเหมาบริการกั้นห้องชั้น 11

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 จำนวน 25 รายการ

1. จ้างเหมาบริการจัดงานแถลงข่าวโครงการ Halal For Allราคากลาง-จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ทำงานแถลงข่าวผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 1 งาน

2. จ้างเหมาบริการจัดงานแถลงข่าวโครงการ Halal For All

3. ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำงานโครงสร้างพร้อมติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล Halal For All

4. ค่าจ้างเหมาบริการจัดเตรียมเนื้อหาและจัดทำอินโฟกราฟฟิก สำหรับการจัดนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล Halal For All

5. ค่าจ้างเหมาบริการปูพื้นบริเวณจัดนิทรรศการพร้อมตกแต่งพื้นที่บริเวณโดยรอบ

6. ค่าเช่าอุปกรณ์อินเตอร์แอคทีฟและอุปกรณ์เพื่อการเผยแพร่รูปแบบดิจิทัลสำหรับนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล Halal For All

7. ค่าจ้างเหมาจัดทำงานกราฟฟิก3Dสำหรับบอร์ดนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล Halal For All

8. จ้างเหมาบริการจัดทำสกู๊ปข่าว การเขียนคอนเทนส์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

9. ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมอุปกณ์และรื้อถอนระบบไฟฟ้า และการควบคุมกระแสไฟภายในนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล Halal For All

10. จ้างเหมาบริการจัดทำงานกราฟฟิคและซุ้มสัญลักษณ์ทางเข้างานพร้อมติดตั้งภายในฮอลล์แสดงสินค้าโซนพื้นที่ Halal For All

11. จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมตกแต่งและรื้อถอนเวที Mini Stage รวมระบบไฟ LED

12. จ้างเหมาบริการติดตั้งงานโครงสร้างพร้อมตกแต่งบู้ทในพื้นที่โซนสินค้า Halal Street

13. จ้างเหมาบริการจัดทำการลงทะเบียนเข้าร่วมงานและการจับคู่ธุรกิจออนไลน์

14. จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในโซนพื้นที่ Halal Street

15. ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียงแบบครบชุดพร้อมผู้ควบคุมระบบเสียง

16. จ้างเหมาบริการติดตั้งงานโครงสร้างพร้อมตกแต่งบู้ทเพื่อผู้ประกอบการในพื้นที่โซน Halal For All 

18. จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในโซนพื้นที่ Halal For All 

19. จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์สำหรับโปรโมชั่นผู้ประกอบการ

20. ค่าเช่าพื้นที่เพื่อผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารฮาลาลโซนพื้นที่ Halal Street

21. ค่าเช่าพื้นที่เพื่อผู้ประกอบการจัดแสดงสินค้าโซนพื้นที่ Halal For All 

22. จ้างเหมาบริการรื้อถอนพร้อมขนย้ายโครงสร้างบู้ทโซนHalal For All โซนHalal Street และซุ้มสัญลักษณ์ทางเข้างาน Halal For All

23.  จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารการอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ครัวเรือน ณ จังหวัดกระบี่

24.  วัสดุวิทยาศาสตร์ HAL-KLEAN LIQUID SOAP 250 ML

25. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการดำเนินการประชาสัมพันธ์ “งานแถลงข่าว โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs นราธิวาส จำนวน 1 งาน

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

1.  จ้างเหมาบริการผลิตโครงสร้างและตกแต่งงานพิธีเปิดห้อง LAB โครงการเปิดห้องปฎิบัติการวิจัยและนวัตกรรมฮาลาล ตันตรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

……………………………………………………………………………………

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

1. ราคากลางรถตู้

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ วันที่ 9 สิงหาคม 2561

1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลาง 1 รายการ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

1.จ้างเหมาบริการจัดงาน Halal Run Halal Route จำนวน 1 งาน

2. จ้างเหมาบริการจัดทำโครงสร้างงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

 

ประกาศราคากลาง 7 รายการ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ

1. จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่ เพื่อการสอบเทียบจำนวน 1 ครั้ง ของเครื่อง LC/MS/MS รุ่น QTRAP 5500 S/N AU25861102H จำนวน 1 งาน

2. จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่ เพื่อการสอบเทียบจำนวน 1 ครั้ง ของเครื่อง AG1260BINRY S/N DEBAA02936 และเครื่อง Peak Model: ABN2ZA จำนวน 1 งาน

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

2. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

3. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ

4. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

1. จ้างเหมาบริการจัดทำ Infographic ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล   

ประกาศราคากลาง วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 

2. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ

3. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

4. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 39 รายการ

 

ลงประกาศราคากลาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

1. จ้างเหมาบริการตกแต่งภายในอาคาร 

 

ลงประกาศราคากลาง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

1.จ้างเหมาบริการดำเนินการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน

2. จ้างเหมาบริการจัดทำนิทรรศการวิทยาศาสตร์อิสลาม 

3. จ้างเหมาบริการจัดทำนิทรรศการดิจิตัลฮาลาล

 

ลงประกาศราคากลาง วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

1.จ้างเหมาบริการซ่อมแซมหลังคาและผนังจากน้ำรั่วซึม

2.จ้างเหมาบริการจัดทำเนื้อหาและสื่อการสอนฮาลาลออนไลน์

3.จ้างเหมาบริการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล

4. จ้างเหมาบริการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินโครงการ (smart office)

5. จ้างเหมาบริการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานพัสดุ

 

ลงประกาศราคากลาง วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ลงประกาศราคากลาง วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 

ลงประกาศราคากลางวันที่ 25 มิถุนายน 2561

ลงประกาศราคากลาง วันที่ 14 มิถุนายน 2561

ลงประกาศราคากลาง วันที่ 11 มิถุนายน 2561

 

ประกาศราคากลาง วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศราคากลาง วันที่ 8 พฤษภาคม 2561