ศวฮ.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการศึกษาทบทวนและจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี 62

  วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย...

อ่านเพิ่มเติม

การจัดตั้ง Halal Big Data House (Habidah) ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่เชียงใหม่

การจัดตั้ง Halal Big Data House (Habidah) ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลที่เชียงใหม่ โลกวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลซึ่งต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์...

อ่านเพิ่มเติม
บันทึกการประชุมอาหารฮาลาลนานาชาติที่ชิคาโก: รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

บันทึกการประชุมอาหารฮาลาลนานาชาติที่ชิคาโก: รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

  1.วันที่ 17 เมษายน เวลา 5:46 น. Going to Chicago via Narita for International Halal Conference at IFANCA, gonna lecture on Essentiality of scientific screening for Halal authentication. So glad that more issues focused on Halal science which had been initiated...

อ่านเพิ่มเติม
8 ปีกับการเป็น 500 Most Influential Muslims

8 ปีกับการเป็น 500 Most Influential Muslims

8 ปีกับการเป็น 500 Most Influential Muslims ทุกปีนับตั้งแต่ ค.ศ.2009 เป็นต้นมา the Royal Islamic Strategic Studies Centre แห่งกรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดนร่วมกับ Prince Al-Waleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding แห่งมหาวิทยาลัย Georgetown University...

อ่านเพิ่มเติม
รางวัล MBM Dedication Award งาน Bangkok Halal 2017

รางวัล MBM Dedication Award งาน Bangkok Halal 2017

รางวัล MBM Dedication Award ค่ำนี้ได้รับเชิญจากกลุ่ม MBM (Muslim Business Matching) ให้ไปรับรางวัล Dedication Award ที่งาน Bangkok Halal 2017  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ในฐานะที่ทำงานให้กับสังคม ผู้แจกรางวัลบอกว่ามีการเสนอชื่อกันมาหลายคน...

อ่านเพิ่มเติม
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในหัวข้อ เรื่อง”การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวด้วยฮาลาล” ในงานนิทรรศการ Bangkok halal 2017

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรยายในหัวข้อ เรื่อง”การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวด้วยฮาลาล” ในงานนิทรรศการ Bangkok halal 2017

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 20.30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเชิญบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง"การเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวด้วยฮาลาล" ในงานนิทรรศการ Bangkok halal 2017 ณ สนามราชมังกีฬาสถาน หัวหมาก...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย