ขณะนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้คำแนะนำปรึกษาอยู่ 2 ระบบ คือ    HAL-Q และ eHAL-Q VC ซึ่งทาง  บริษัท การบินไทย จำกัด ฝ่ายครัวการบินไทย  ได้ให้การตอบรับที่ดีมาก โดยให้ความสำคัญด้านคุณภาพ สุขลักษณะ และด้านความปลอดภัยของอาหารมาตลอด

ปัจจุบัน บริษัท การบินไทย จำกัด ฝ่ายครัวการบินไทย  มีพนักงานทั้งสิ้น 3