ศวฮ. ต้อนรับ CEO จาก Asian Food Safety Academy ประเทศมาเลเซีย

ศวฮ. ต้อนรับ CEO จาก Asian Food Safety Academy ประเทศมาเลเซีย

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับ CEO จาก Asian Food Safety Academy, Mr.Syaril Abdullah จากประเทศมาเลเซีย โดยมีดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ต้อนรับ...

อ่านเพิ่มเติม
Mediacrop สื่อสัญชาติสิงคโปร์เข้าสัมภาษณ์ ผอ.ศวฮ.

Mediacrop สื่อสัญชาติสิงคโปร์เข้าสัมภาษณ์ ผอ.ศวฮ.

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้สัมภาษณ์ ในสารคดีชุด Halal Asia ซึ่งผลิตโดยบริษัท Mediacrop เป็นบริษัทผลิตสื่อสัญชาติสิงคโปร์ ผลิตสื่อภาษาอังกฤษ มาเลย์เเละจีน มีช่องในเครือ อย่าง Channel News Asia ที่ออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษ เเละช่อง Suria...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ รายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช

ศวฮ. ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ รายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจากรายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช จำนวน 60 คน โดยมีนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มบริการหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายถึงพันธกิจการทำงานของศวฮ....

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. ต้อนรับ Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ. ต้อนรับ Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Hadi Suwono คณบดีและคณะ จาก Faculty of Mathematics and Natural Sciences Universitas Negeri Malang (FMIPA UM) จากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ....

อ่านเพิ่มเติม
RISEAP เยี่ยมเยียนศวฮ.

RISEAP เยี่ยมเยียนศวฮ.

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คุณมนัส สืบสันติกุล และคุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับสภาดะฮ์วะหฺอิสลามแห่งเอเชียอาคเนย์และแปซิฟิก (RISEAP) ซึ่งนำโดย TYT Tun Pehin Sri Dr.Haji Abdul Taib Mahmud...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจาก Sumbawa University ประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจาก Sumbawa University ประเทศอินโดนีเซีย

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจาก Sumbawa University, Indonesia จำนวน 9 คน โดยมีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. เป็นผู้ต้อนรับ ซึ่งคุณมนัสได้บรรยายถึงกระบวนการทำงานของศวฮ....

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย