ศวฮ. ต้อนรับคณะบุคคลจาก Ministry of Education and Culture, Universitas Hasanuddin

ศวฮ. ต้อนรับคณะบุคคลจาก Ministry of Education and Culture, Universitas Hasanuddin

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. ได้ต้อนรับคณะบุคคลจาก Ministry of Education and Culture, Universitas Hasanuddin จำนวน 8 ท่าน พร้อมด้วยนางสางลัดดาวัลย์ พิณทอง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.ศวฮ. ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจเเละวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

ผอ.ศวฮ. ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจเเละวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ. นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารหน่วยงานภายนอก และนางสาวอังสนา อายุเคน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ...

อ่านเพิ่มเติม
Universitas Budi Luhur จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนศวฮ.

Universitas Budi Luhur จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนศวฮ.

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ อาจารย์และนักศึกษาจาก International Relations Study Program ของ Universitas Budi Luhur จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 27 ท่าน ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. ต้อนรับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเขตการปกครองโดหาร์ ประเทศโอมาน

ศวฮ. ต้อนรับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเขตการปกครองโดหาร์ ประเทศโอมาน

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับคณะจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเขตการปกครองโดหาร์ ประเทศโอมาน นำโดย Mr.Salem Al Kaaf รองประธานหอการค้าเขตการปกครองโดฟาร์ (Govenorate of Dhofar)...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ทูต กองตะวันออกกลาง กระทรวงต่างประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ. ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ทูต กองตะวันออกกลาง กระทรวงต่างประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. พร้อมด้วยคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่นักการทูต...

อ่านเพิ่มเติม
สถานีโทรทัศน์ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าสัมภาษณ์ ผอ.ศวฮ.

สถานีโทรทัศน์ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าสัมภาษณ์ ผอ.ศวฮ.

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562  สถานีโทรทัศน์ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย "ทีวี 24 ชั่วโมง"เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2019 ขอเข้าสัมภาษณ์ประเด็น งาน THA2019...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย