ศวฮ. ร่วมต้อนรับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย

ศวฮ. ร่วมต้อนรับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย นำโดยคุณวรภัทร เพ็ญสว่าง เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และMr.Majed Hamad H. Al Khamees...

อ่านเพิ่มเติม
รศ.ดร.วินัย เปิดศวฮ. ต้อนรับคณะจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี

รศ.ดร.วินัย เปิดศวฮ. ต้อนรับคณะจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยคุณมนัส สืบสันติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการและดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ร่วมต้อนรับคณะจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน ได้แก่นายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่, นายเปายี...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. ร่วมต้อนรับคณะทำงานจาก kemen terian agama republican Indonesia

ศวฮ. ร่วมต้อนรับคณะทำงานจาก kemen terian agama republican Indonesia

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณมนัส สืบสันติกุล และคุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับคณะ kemen...

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.ศวฮ. ต้อนรับคณะจาก The Indonesian Council of Ulema (MUI)

ผอ.ศวฮ. ต้อนรับคณะจาก The Indonesian Council of Ulema (MUI)

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับคณะจาก The Indonesian Council of Ulema (MUI) จำนวน 6 คน ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย...

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.ศวฮ.ต้อนรับคณะจากสวทช. เพื่อหารือในการดำเนินโครงการร่วมกันในอนาคตเกี่ยวกับฮาลาลไทย

ผอ.ศวฮ.ต้อนรับคณะจากสวทช. เพื่อหารือในการดำเนินโครงการร่วมกันในอนาคตเกี่ยวกับฮาลาลไทย

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีโดยโปแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อประชุมหารือในการดำเนิน...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

ศวฮ. ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. พร้อมด้วยนายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 41...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย