สนง.กอ.กทม มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ศวฮ.

สนง.กอ.กทม มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ศวฮ.

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมด้วยคุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผอ. ได้ให้การต้อนรับนายปรีดา หร่ายมณี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายกิจการเยาวชน...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจาก Universiti Malaysia PAHANG

ศวฮ.เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจาก Universiti Malaysia PAHANG

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจาก Universiti Malaysia PAHANG จำนวน 20 ท่าน โดยมีนางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเป็นผู้ต้อนรับ ในการนี้ได้บรรยายถึงการทำงานของศวฮ.รวมไปถึงประเด็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล...

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.ศวฮ. ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก UHAMKA ประเทศอินโดนีเซีย

ผอ.ศวฮ. ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก UHAMKA ประเทศอินโดนีเซีย

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Dr. Ony Linda คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมีรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.ร่วมกับ CHULA MOOC ประชุมหารือสร้างกรอบแนวคิดหลักสูตรการสอนออนไลน์

ศวฮ.ร่วมกับ CHULA MOOC ประชุมหารือสร้างกรอบแนวคิดหลักสูตรการสอนออนไลน์

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ต้อนรับผู้แทนจาก ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ (CHULA MOOC) โดยมีรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม
Directorate General Small, Medium and Various Industries ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศวฮ.

Directorate General Small, Medium and Various Industries ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศวฮ.

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศูนย์ฯ สนง.ปัตตานี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ. ด้านบริหารงานบุคคล คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผอ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย