ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับ Department of Science and Technology of the Philippines

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับ Department of Science and Technology of the Philippines

  วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ S. Montevirgen, Elsa M. Falco, Norli Aidasani and Bienvenido Flores จาก the Industrial Technology Development Institute, Food Processing Division, Department of Science...

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.ศวฮ.ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะ startup จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ผอ.ศวฮ.ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะ startup จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

  วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถานบันมาตรฐานฮาลาล นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ศวฮ. ได้ร่วมต้อนรับ Ms.Cristina Senn-Jakosen หัวหน้า Food...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.จัดประชุมเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

ศวฮ.จัดประชุมเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ศวฮ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยของคณะทำงานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ภายใต้แผนงาน IMT-GT โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมทั้งรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร...

อ่านเพิ่มเติม
ตัวแทนจาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine เข้าเยี่ยมชมงานศวฮ.

ตัวแทนจาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine เข้าเยี่ยมชมงานศวฮ.

  วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับ Dr.Hiroichi Kono และ Prof.Tadashi Kishimoto จาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ...

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.ศวฮ. ให้การต้อนรับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทรี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด

ผอ.ศวฮ. ให้การต้อนรับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทรี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับนายสุทธิศักดิ์ วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทรี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ซึ่งเข้าขอคำปรึกษาเรื่องเครื่องสำอางฮาลาลและความร่วมมือสำหรับการจัดงานแสดงสินค้า...

อ่านเพิ่มเติม
รศ.ดร.วินัย ให้การต้อนรับเอกอัคราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าเยี่ยมชม ศวฮ.

รศ.ดร.วินัย ให้การต้อนรับเอกอัคราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าเยี่ยมชม ศวฮ.

  วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ (Ambassador Attached to the Ministry of Foreign Affairs) ให้เกียรติเข้าเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย