คณะอาจารย์และนักศึกษาสถาบันการต่างประเทศ​เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมศวฮ.

คณะอาจารย์และนักศึกษาสถาบันการต่างประเทศ​เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมศวฮ.

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการต่างประเทศ​เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 36 คน เข้าเยี่ยมศวฮ. โดยคุณมนัสได้อธิบายถึงการทำงานของศวฮ....

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับแขกจาก Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับแขกจาก Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ต้อนรับคณะทำงานจาก Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta ทั้งสิ้น 3 ท่าน ซึ่งคุณมนัสได้อธิบายถึงการทำงานของศวฮ. รวมถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นของฮาลาล...

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.ศวฮ. ต้อนรับ National Institute of Metrology of Saudi Arabia (หน่วยงานมาตรวิทยา)

ผอ.ศวฮ. ต้อนรับ National Institute of Metrology of Saudi Arabia (หน่วยงานมาตรวิทยา)

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้ให้การต้อนรับ  Mr. Abdulrahman R Alaskar, Director of Chemical Measurement Departmentและ Prof. Dr. Adel Bassuoni El-Sayed Shehata...

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.ศวฮ. ร่วมลงนามความร่วมมือ (MoU) กับ UHAMKA จากประเทศอินโดนีเซีย

ผอ.ศวฮ. ร่วมลงนามความร่วมมือ (MoU) กับ UHAMKA จากประเทศอินโดนีเซีย

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วยคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ. ดร.พรพิมล มะหะหมัด และดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก Faculty of Health Sciences, University of Muhammadiyah Prof Dr Hamka...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. ร่วมต้อนรับคณะบุคคลจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย

ศวฮ. ร่วมต้อนรับคณะบุคคลจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก นางสาวอังศนา อายุเคน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์(วิจัยและนวัตกรรม) ร่วมต้อนรับ คณะ Behalf...

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.ศวฮ. ต้อนรับตัวแทนจาก Islamic Development Bank เพื่อร่วมหารือความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านฮาลาลอย่างยั่งยืน

ผอ.ศวฮ. ต้อนรับตัวแทนจาก Islamic Development Bank เพื่อร่วมหารือความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านฮาลาลอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ 23 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. พร้อมด้วยคณะทำงานได้แก่ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ, นางสาวจัสมิน มณี และนางสาววรัญญา ริดมัด ให้การต้อนรับ Mr.Aminuddin Mat Ariff Regional Coordinator (Asia) Islamic Development...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย