ผอ.ศวฮ. ต้อนรับคณะจาก The Indonesian Council of Ulema (MUI)

ผอ.ศวฮ. ต้อนรับคณะจาก The Indonesian Council of Ulema (MUI)

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับคณะจาก The Indonesian Council of Ulema (MUI) จำนวน 6 คน ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย...

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.ศวฮ.ต้อนรับคณะจากสวทช. เพื่อหารือในการดำเนินโครงการร่วมกันในอนาคตเกี่ยวกับฮาลาลไทย

ผอ.ศวฮ.ต้อนรับคณะจากสวทช. เพื่อหารือในการดำเนินโครงการร่วมกันในอนาคตเกี่ยวกับฮาลาลไทย

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีโดยโปแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อประชุมหารือในการดำเนิน...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

ศวฮ. ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. พร้อมด้วยนายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 41...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. ต้อนรับคณะบุคคลจาก Ministry of Education and Culture, Universitas Hasanuddin

ศวฮ. ต้อนรับคณะบุคคลจาก Ministry of Education and Culture, Universitas Hasanuddin

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. ได้ต้อนรับคณะบุคคลจาก Ministry of Education and Culture, Universitas Hasanuddin จำนวน 8 ท่าน พร้อมด้วยนางสางลัดดาวัลย์ พิณทอง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์...

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.ศวฮ. ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจเเละวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

ผอ.ศวฮ. ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจเเละวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมด้วย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ. นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารหน่วยงานภายนอก และนางสาวอังสนา อายุเคน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ...

อ่านเพิ่มเติม
Universitas Budi Luhur จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนศวฮ.

Universitas Budi Luhur จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนศวฮ.

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ อาจารย์และนักศึกษาจาก International Relations Study Program ของ Universitas Budi Luhur จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 27 ท่าน ...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย