ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจาก UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาจาก UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ประเทศอินโดนีเซีย

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri (UIN)  Sultan Maulana Hasanuddin Banten ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน ซึ่งมีรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Sekolah Alam Jingga Life School , West Java ประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Sekolah Alam Jingga Life School , West Java ประเทศอินโดนีเซีย

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Sekolah Alam Jingga Life School , West Java - Indonesia จำนวน 30 ท่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนการจัดการ และเมื่อปี...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ.ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 25 ท่าน โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. เป็นผู้ต้อนรับ ในการนี้ได้บรรยายถึงการทำงานของศวฮ....

อ่านเพิ่มเติม
Mr.David Tompson กุ๊กระดับโลก เยี่ยมชมศุนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr.David Tompson กุ๊กระดับโลก เยี่ยมชมศุนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr.David Tompson กุ๊กระดับโลก พร้อมด้วย คุณ ทนงศักดิ์ ยอดไหว เจ้าของกิจการร้านอาหารไทย ในต่างประเทศ เยี่ยมชมศุนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่15 ม.ค.50 ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ...

อ่านเพิ่มเติม
Dato Hufsah Hashin จากประเทศมาเลย์เซีย เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและศูนย์บ่มเพาะฯผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dato Hufsah Hashin จากประเทศมาเลย์เซีย เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและศูนย์บ่มเพาะฯผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้มีโอกาสต้อนรับ Dato Hufsah Hashin จาก Chief Executive Office (CEO) ประเทศมาเลย์เซีย โดยมี  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน...

อ่านเพิ่มเติม
คณะสื่อมวลชนจากภูมิภาคตะวันออกกลาง เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

คณะสื่อมวลชนจากภูมิภาคตะวันออกกลาง เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ มีการจัดโครงการเชิญคณะสื่อมวลชนจากภูมิภาคตะวันออกกลาง มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขก ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามโครงการยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน 2549...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย