ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อธุรกิจ SMEs”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อธุรกิจ SMEs”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อธุรกิจ SMEs”   การอบรมในครั้งนี้ ถือว่าทั้งทางผู้เข้าอบรม และผู้ที่ดูไลส์สด ได้รับความรู้ ความเข้าใจตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดอบรม ‘เคล็ดลับของ LINE@ เพื่อธุรกิจ’ เสริมจุดเด่น สร้างจุดขาย ให้กับผลิตภัณฑ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดอบรม ‘เคล็ดลับของ LINE@ เพื่อธุรกิจ’ เสริมจุดเด่น สร้างจุดขาย ให้กับผลิตภัณฑ์

เข้าสู่ ครั้งที่ 11 ของโครงการ Northern Halal SMEs 2019 ในหัวข้อ “เคล็ดลับของ LINE@ เพื่อธุรกิจ” เป็นการอบรมที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ ประยุกต์ใช้ LINE@ เพื่อเสริมจุดเด่น สร้างจุดขาย ให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ...

ไขกุลยุทธ์เพิ่มมูลค่าสินค้า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้โดนใจลูกค้า”

  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการอบรมผ่านโครงการ Northern Halal SMEs 2019 ในการมุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคเหนือ ในหัวข้อกิจกรรม...

การยิงโฆษณาผ่านเฟสบุ๊คสำหรับผู้เริ่มต้น (Facebook Ads for Beginner) เชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ในหัวข้อ “การยิงโฆษณาผ่านเฟสบุ๊คสำหรับผู้เริ่มต้น (Facebook Ads for Beginner)” ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากลในพื้นที่ภาคเหนือประจำปี...

ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาล ออกตรวจสถานประกอบการที่มีความประสงค์เพื่อยื่นต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลจำนวน 2 สถานประกอบการ...

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย