วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2561 ครั้งที่15 จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.ระนอง ซึ่งเป็นการอบรมหลักสูตร 6 ชั่วโมง โดยชั่วโมงที่ 1 และ 2 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล บรรยายในหัวข้อ “วัตถุดิบและสารเคมีที่ควรระวังและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล” และหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์ฮาลาล” ในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมและให้ความสนใจกว่า 500 ท่าน และยังมีผู้ตรวจประเมิน ทีปรึกษา นักวิทยาศาสตร์ฮาลาล จำนวน 40 ท่านโดยจัดขึ้น ณ โรงแรมทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช

 

[gallery size=”full” columns=”2″ ids=”eyJ1cmwiOiJodHRwOlwvXC93d3cuaGFsYWxzY2llbmNlLm9yZ1wvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxOFwvMTFcLzI0Nzk1LmpwZyIsInRpdGxlIjoiMjQ3OTUiLCJjYXB0aW9uIjoiIiwiYWx0IjoiIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==