ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

    ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้การรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 จากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัลนานาชาติด้านนวัตกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัลนานาชาติด้านนวัตกรรม

[vc_row][vc_column][vc_column_text]   รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล แจ้งว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมทางด้านอุตสาหกรรมฮาลาล (The Halal Journal Award of Best...

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รับรางวัลจากประเทศฟิลิปปินส์

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ รับรางวัลจากประเทศฟิลิปปินส์

  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจากประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา วันที่ 17 มิถุนายน 2552 สภาเผยแผ่ศาสนาอิสลามแห่งฟิลิปปินส์ (Islamic Da’wah Council of Philippines)...

จุฬาฯกวาดรางวัลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลโลก

จุฬาฯกวาดรางวัลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลโลก

  จากการที่ประเทศมาเลเซียมีเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางฮาลาลโลกอันมีมูลค่าการตลาดในปี พ.ศ.2553 สูงถึง 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ครอบคลุมตั้งแต่อาหาร สิ่งที่มิใช่อาหาร เช่น ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องอุปโภค เครื่องนุ่งห่ม และบริการเช่น การท่องเที่ยว การแพทย์ การเงินธนาคาร...

ดร.วินัย ดะห์ลัน ติดทำเนียบ 500 มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อโลกปี 2012

ดร.วินัย ดะห์ลัน ติดทำเนียบ 500 มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อโลกปี 2012

  ทุกปีนับตั้งแต่ ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา The Royal Islamic Strategic Studies Centre หรือศูนย์ยุทธศาสตร์อิสลามศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาลจอร์แดนได้จัดทำหนังสือ The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims และเว็บไซด์ www.TheMuslim500.com ขึ้น...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ฮาลาลระดับโลกจากมาเลเซีย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ฮาลาลระดับโลกจากมาเลเซีย

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height="32px"][vc_column_text] ประเทศไทยนับเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลรายสำคัญในโลก โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีส่วนแบ่งในตลาดอาหารฮาลาลโลกซึ่งมีมูลค่า 6 แสนล้านเหรียญสหรัฐสำหรับประชากรมุสลิม 1,800 ล้านคน เป็นอันดับที่ 5-6...