เพิ่มผลบุญกันต่อในเดือนเชาวาล (บวช 6)

เพิ่มผลบุญกันต่อในเดือนเชาวาล (บวช 6)

    รอมฎอนเพิ่งจากเราไป แต่กลิ่นอายความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺ(ซบ.) ยังคงไม่จางหาย เราสามารถทำความดีปฏิบัติอามั้ลอิบาดะห์เก็บเกี่ยวผลบุญได้ทุกวัน ไม่เฉพาะเดือนรอมฎอน แท้จริงแล้วอัลลอฮฺคือผู้ทรงเมตตาเสมอ...

คุณประโยชน์ของเดือนรอมฎอน

คุณประโยชน์ของเดือนรอมฎอน

  รอมฎอนเป็นเดือนแห่งความดีและความจำเริญ ซึ่งอัลลอฮฺ มอบให้โดยเฉพาะสำหรับเดือนนี้ ด้วยคุณประโยชน์อันมากมายและชัดแจ้งดังต่อไปนี้   1. เดือนแห่งอัลกุรอาน อัลลอฮฺ ๐ ทรงประทานคัมภีร์อันทรงเกียรติของพระองค์มาเพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องแก่มวลมนุษย์...

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย