ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนง.ปัตตานี) จัดอบรม “การพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจประเมินภายในระบบ HAL-Q สำหรับโรงพยาบาล”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนง.ปัตตานี) จัดอบรม “การพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจประเมินภายในระบบ HAL-Q สำหรับโรงพยาบาล”

เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนง.ปัตตานี) จัดอบรม การพัฒนาสมรรถนะผู้ตรวจประเมินภายในตามกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล-ปลอดภัย โดยระบบ Hal-Q สำหรับโรงพยาบาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้...

“การพัฒนาความรู้เรื่องฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ แก่ผู้นำศาสนา สัปบุรุษ และผู้ประกอบการ” จังหวัดสงขลา

“การพัฒนาความรู้เรื่องฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ แก่ผู้นำศาสนา สัปบุรุษ และผู้ประกอบการ” จังหวัดสงขลา

  เมื่อวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ได้รับเชิญจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดบูธนิทรรศการในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความรู้เรื่องฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ...

ศวฮ.สำนักงานปัตตานีตรวจประเมินโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ศวฮ.สำนักงานปัตตานีตรวจประเมินโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สำนักงานปัตตานี) พร้อมกับฝ่ายฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เข้าตรวจประเมินต่ออายุ ระบบ HAL-Q  (ระบบบริหารจัดการเพื่อการจัดเตรียมอาหารฮาลาลปลอดภัย) ณ งานโภชนาการ...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) ร่วมกิจกรรม​เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้​ ณ​ พื้นที่จังหวัดสตูล​

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) ร่วมกิจกรรม​เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้​ ณ​ พื้นที่จังหวัดสตูล​

วันที่​ 5 กรกฎาคม 2562​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​(สำนักงานปัตตานี) นำโดยผศ.ดร.(พิเศษ)​ บรรจง​ ไวทยา​เมธา​ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์​ฮาลาล​ จุฬาฯ​ พร้อม​เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม​เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้​...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี)ให้คำปรึกษาผังโครงสร้างครัวโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี)ให้คำปรึกษาผังโครงสร้างครัวโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นำโดยนายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้าส่วนงานบริการหน่วยงานภายนอก พร้อมนางสาวอาซีเยาะ ลาเต๊ะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนางนูรูลฮูดา อุมาร์ เจ้าหน้าที่ สนง.ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)...

Halal Mobile to the Community

Halal Mobile to the Community

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุ่งยางแดง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการฝึกอาชีพฮาลาลสู่ชุมชน ให้แก่ประชาชน 130 ราย โดยได้รับเกียรติจากนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง...

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย