จัดอบรม โครงการสร้างงานสร้างอาชีพฮาลาลสู่ชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดอบรม โครงการสร้างงานสร้างอาชีพฮาลาลสู่ชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) จัดอบรม โครงการสร้างงานสร้างอาชีพฮาลาลสู่ชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)จัดอบรม โครงการสร้างงานสร้างอาชีพฮาลาลสู่ชุมชน...

กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหารฮาลาล-ตอยยิบในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มวิสาหกิจ

กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหารฮาลาล-ตอยยิบในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มวิสาหกิจ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ( สนง.ปัตตานี) ร่วมกับสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหารฮาลาล-ตอยยิบในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อเสาร์ที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)ได้รับเชิญจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( Southern Thailand Science Park ) เป็นกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าสู่โครงการ New Gen Muslim Inclubator

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)ได้รับเชิญจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( Southern Thailand Science Park ) เป็นกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าสู่โครงการ New Gen Muslim Inclubator

วันที่ 9-10 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดยนายฮาบิลลาห์ จะปะกียาฝ่ายงานนโยบายและแผน สำนักงานปัตตานี และนางสาวอัสลินดา ระเด่นอาหมัด หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ( BIHAPS) สำนักงานปัตตานี...

คณะนักโภชนาการจากโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส เข้ามาปรึกษาหารือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการวางระบบการผลิตอาหารฮาลาล ปลอดภัย สำหรับครัวในโรงเรียน

คณะนักโภชนาการจากโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส เข้ามาปรึกษาหารือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการวางระบบการผลิตอาหารฮาลาล ปลอดภัย สำหรับครัวในโรงเรียน

วันที่ 9 มกราคม 2563 ทางคณะนักโภชนาการจากโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ รพ.บาเจาะ รพ.เจาะไอร้อง รพ.นราธิวาส และ รพ.รือเสาะ ได้เข้ามาปรึกษาหารือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน lMT-GT Business Forum 2019 ณ จ.กระบี่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน lMT-GT Business Forum 2019 ณ จ.กระบี่

วันที่ 10 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสัมมนาธุรกิจ ที่จัดโดยสภาธุรกิจ IMT-GT ซึ่งจัดควบคู่ไปกับการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 25 และการประชุมอื่นๆ ภายใต้แผนงาน lMT-GT เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ฯ...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดบูธที่งาน HALFEST 2019 FIESTA ASEAN ณ ประเทศมาเลเซีย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดบูธที่งาน HALFEST 2019 FIESTA ASEAN ณ ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 5 กันยายน 62 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย นางสาวซุนนูรอัยน์ ซีเดะ จนท.บริการวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นายซารีฟ เลาะหามะ และนางสาวนูรุมา จูและ เจ้าหน้าที่สำนักงาน...

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย