กินแบบอิสลามกับการสรรค์สร้างสังคมเข้มแข็ง

กินแบบอิสลามกับการสรรค์สร้างสังคมเข้มแข็ง

  เรื่องกินไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ มองกันในแง่วิชาการจะพบว่า การกินเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ วิทยาศาสตร์มองการกินไปที่เรื่องราวของชีวิตที่ใช้สารอาหารเป็นแหล่งสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย มีทั้งเคมี, ชีวภาพ, กายภาพ, สรีรภาพ, เข้ามาเกี่ยวข้อง ทางศิลปศาสตร์มีจิตวิทยา, ศาสนา,...

ลายนิ้วมือกับการสร้างเสริมอีมาน

ลายนิ้วมือกับการสร้างเสริมอีมาน

  ลายนิ้วมือ (fingerprint) เป็นลักษณะทางกายชนิดหนึ่งที่ใช้ระบุเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลที่ค่อนข้างแน่นอน เนื่องจากลายนิ้วมือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามอายุ ในขณะที่ฐานข้อมูลทางทันตกรรมมีโอกาสเปลี่ยนได้ ลายนิ้วมือคนเรามีทั้งส่วนที่เป็นร่องและสันหรือส่วนนูน (ridge)......

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย