กินน้อยเพื่อสุขภาพ

กินน้อยเพื่อสุขภาพ

  คนยุคนี้มีโอกาสกินอาหารเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายได้มากกว่าคนยุคเก่า เนื่องจากอาหารการกินยุคใหม่หาได้ง่ายกว่ายุคก่อนแยะ ทั้งราคาอาหารยังถูกมากหากเทียบกับรายได้ต่อหัว แนวโน้มอย่างนี้จะยังคงอยู่ไปอีกนาน ภาวะโลกร้อนอาจจะทำให้อาหารขาดแคลนบ้าง...

กินแบบอิสลามกับการสรรค์สร้างสังคมเข้มแข็ง

กินแบบอิสลามกับการสรรค์สร้างสังคมเข้มแข็ง

  เรื่องกินไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ มองกันในแง่วิชาการจะพบว่า การกินเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ วิทยาศาสตร์มองการกินไปที่เรื่องราวของชีวิตที่ใช้สารอาหารเป็นแหล่งสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย มีทั้งเคมี, ชีวภาพ, กายภาพ, สรีรภาพ, เข้ามาเกี่ยวข้อง ทางศิลปศาสตร์มีจิตวิทยา, ศาสนา,...

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย