ท่าเรือลอยฟ้า

ท่าเรือลอยฟ้า

  ท่าเรือไม่ว่าจะเป็นท่าที่ประเทศไหนน่าจะอยู่บนบกบริเวณที่ติดอยู่กับน้ำ หรือไม่ก็ต้องอยู่ในน้ำเพื่อให้เรือที่แล่นไปมาสามารถเข้าเทียบจอดและขนถ่าย คนหรือสินค้าหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในเรือให้ออกจากเรือโดยจะขึ้นบนฝั่งหรือย้ายไปยังเรืออีกลำหนึ่งก็ได้ไม่ว่ากัน...

ธนาคารอุจจาระ เกิดขึ้นแล้วในโลก

ธนาคารอุจจาระ เกิดขึ้นแล้วในโลก

  ธนาคารเลือด (Blood Bank) หรือธนาคารที่เก็บรักษาเลือดจากผู้บริจาคไว้รอเปลี่ยนถ่ายให้แก่ผู้ป่วยหรือ ผู้บาดเจ็บที่ต้องการเลือด พวกเรารู้จักดีกันอยู่แล้ว ธนาคารอวัยวะ (Organ Bank)...

ตรวจดีเอ็นเอรวดเร็วราคาถูก

ตรวจดีเอ็นเอรวดเร็วราคาถูก

  เทคโนโลยีวันนี้ก้าวไปเร็วอย่างแทบไม่น่าเชื่อ เมื่อแค่ยี่สิบปีมาแล้ว รัฐบาลสหรัฐอเมริการ่วมกับสหราชอาณาจักร ยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น เปิดโครงการจีโนมมนุษย์หรือ Human Genome Project...

เก็บข้อมูลในรูปดีเอ็นเอ

เก็บข้อมูลในรูปดีเอ็นเอ

อย่าให้ความเครียดทางการเมืองชะลอการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลกให้ก้าวไปไกล ต้องไม่ลืมว่าวันนี้มีงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะด้านการแพทย์ตีพิมพ์ออกมาเฉลี่ย 4,110 ชิ้นต่อวัน...

น้ำตาลทำให้อ้วนและโง่

น้ำตาลทำให้อ้วนและโง่

  น้ำตาลที่กำลังจะเขียนถึงเป็นทั้งน้ำตาลทรายที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วและน้ำตาลไฮเทคที่เรียกกันว่าไซรัปฟรุคโตส โดยงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย UCLA ถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่กล้าพอที่จะให้ข้อสรุปว่า “กินน้ำตาลมากแล้วทำให้โง่”...

ยาออกกำลังกาย

ยาออกกำลังกาย

  ปัญหาสุขภาพใหญ่ที่สุดสำหรับประชากรในอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งโลกเกษตรกรรม ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาคืออุบัติการณ์โรคเสื่อม (degenerative diseases) หรือโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (non-communicable chronic diseases) ได้แก่ โรคอ้วน เบาหวาน...

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย