ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑ งาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำ นวน ๑๐ รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๗ รายการ วันที่ 23...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ประกาศราคากลาง 2 รายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ   วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ประกาศราคากลาง 1 รายการ...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ประกาศราคากลาง 1 รายการ จ้างเหมาบริการพิมพ์วารสารฮาลาลอินไซต์ จำนวน 1 งาน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ประกาศราคากลาง 1 รายการ 1.จ้างเหมาบริการพิมพ์วารสารฮาลาลอินไซต์ จำนวน 1 งาน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ประกาศราคากลาง...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ประกาศราคากลาง 1 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ประกาศราคากลาง 5 รายการ 1. จ้างเหมาบริการบริหารจัดการงาน Virtual Conference จำนวน 1 งาน 2. จ้างเหมาบริการดำเนินการประชาสัมพันธ์...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563-64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563-64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563-64 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 1. จ้างเหมาบริการพิมพ์วารสารฮาลาลอินไซต์ 1 งาน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 1. จ้างเหมาบริการพิมพ์วารสารฮาลาลอินไซต์ จำนวน ๑ งาน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564   1....

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง  ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562  ประกาศราคากลาง 8 รายการ จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำโครงสร้างงานแถลงข่าว จำนวน 1 งาน จ้างเหมาบริการจัดทำการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและงานจัดแสดงสินค้าฮาลาล ผ่านช่องทางรถไฟฟ้า BTS จำนวน 1 งาน...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง 1 รายการ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 จำนวน 25 รายการ  1.จ้างเหมาบริการกั้นห้องชั้น 11   ประกาศราคากลาง 1 รายการ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 จำนวน 25 รายการ 1. จ้างเหมาบริการจัดงานแถลงข่าวโครงการ Halal For...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

  ประกาศราคากลาง   1. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2 เมษายน 2561 - จ้างเหมาบริการเซ็ตอัพและทดสอบระบบประชุมทางไกล 2 จังหวัด (จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพร) - จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบประชุมทางไกล 2 จังหวัด (จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพร) 2....

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง  ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562  ประกาศราคากลาง 8 รายการ จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำโครงสร้างงานแถลงข่าว จำนวน 1 งาน จ้างเหมาบริการจัดทำการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและงานจัดแสดงสินค้าฮาลาล ผ่านช่องทางรถไฟฟ้า BTS จำนวน 1 งาน...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย