ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ประกาศราคากลาง 1 รายการ จ้างเหมาบริการออกแบบและเตรียมพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะ จำนวน 1 งาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ประกาศราคากลาง 1 รายการ 1. จ้างเหมาบริการผลิตรายการ “วิถีรอมฎอน” ปี 7 จำนวน 1...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ประกาศราคากลาง 1 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ประกาศราคากลาง 5 รายการ 1. จ้างเหมาบริการบริหารจัดการงาน Virtual Conference จำนวน 1 งาน 2. จ้างเหมาบริการดำเนินการประชาสัมพันธ์...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563-64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563-64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563-64 วันที่ 3 มีนาคม 2564  1.จ้างเหมาบริการออกแบบและเตรียมพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฮาลาล จำนวน 1 งาน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง  ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562  ประกาศราคากลาง 8 รายการ จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำโครงสร้างงานแถลงข่าว จำนวน 1 งาน จ้างเหมาบริการจัดทำการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและงานจัดแสดงสินค้าฮาลาล ผ่านช่องทางรถไฟฟ้า BTS จำนวน 1 งาน...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง  ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562  ประกาศราคากลาง 8 รายการ จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำโครงสร้างงานแถลงข่าว จำนวน 1 งาน จ้างเหมาบริการจัดทำการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและงานจัดแสดงสินค้าฮาลาล ผ่านช่องทางรถไฟฟ้า BTS จำนวน 1 งาน...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง 1 รายการ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 จำนวน 25 รายการ  1.จ้างเหมาบริการกั้นห้องชั้น 11   ประกาศราคากลาง 1 รายการ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 จำนวน 25 รายการ 1. จ้างเหมาบริการจัดงานแถลงข่าวโครงการ Halal For...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

  ประกาศราคากลาง   1. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2 เมษายน 2561 - จ้างเหมาบริการเซ็ตอัพและทดสอบระบบประชุมทางไกล 2 จังหวัด (จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพร) - จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบประชุมทางไกล 2 จังหวัด (จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพร) 2....

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย