Halal Science Academic Forum การประชุม สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

Halal Science Academic Forum การประชุม สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

บรรยายพิเศษในหัวข้อ ช่วงที่ 1 : แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมสู่การประชุม วิชาการนานาชาติ IHSATEC; 12th HASIB Conference ภายในงาน THA 2019 >>โดย ดร.อัชอารีย์  สุขสุรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.ร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในงานเสวนา “เปิดตลาดใหม่อาหรับกับ SME D Bank  เจาะการค้าบาห์เรน 100%”

ศวฮ.ร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในงานเสวนา “เปิดตลาดใหม่อาหรับกับ SME D Bank  เจาะการค้าบาห์เรน 100%”

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย อาจารย์มนัส สืบสันติกุล   พร้อมด้วย นายสุบุรุษ วงศ์วิทยปัญญา และนางสาวลัดดาวัลย์ พิณทอง ได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า เครื่องดื่ม และฮาลาลในงานเสวนา...

อ่านเพิ่มเติม
หัวหน้านักวิทย์ฯ ศวฮ. บรรยาย เรื่อง “วัตถุดิบในอุตสาหกรรมฮาลาลและการตรวจสอบสภาพฮาลาลในผลิตภัณฑ์อาหาร” ในรายวิชา GenEd

หัวหน้านักวิทย์ฯ ศวฮ. บรรยาย เรื่อง “วัตถุดิบในอุตสาหกรรมฮาลาลและการตรวจสอบสภาพฮาลาลในผลิตภัณฑ์อาหาร” ในรายวิชา GenEd

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้บรรยายในหัวข้อ “วัตถุดิบในอุตสาหกรรมฮาลาลและการตรวจสอบสภาพฮาลาลในผลิตภัณฑ์อาหาร” แก่นิสิตจุฬาฯ 45...

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.ศวฮ. ขึ้นเสวนาในงาน Food Ingredients Asia 2019 (FI Asia)

ผอ.ศวฮ. ขึ้นเสวนาในงาน Food Ingredients Asia 2019 (FI Asia)

วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้เยี่ยมชมบรรยากาศการจัดงาน Food Ingredients Asia 2019 (FI Asia) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.เข้าร่วมประชุม The 26th IMT-GT senior official meeting (SOM)

ศวฮ.เข้าร่วมประชุม The 26th IMT-GT senior official meeting (SOM)

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย คุณสุลิดา หวังจิ และคณะทำงาน นางสาวจัสมิน มณี และนางสาวอังสนา อายุเคน เข้าร่วมประชุม The 26th IMT-GT senior official meeting (SOM) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 26 จัดขึ้น ณ...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย