ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฮาลาล

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการฮาลาล

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับพาณิชจังหวัดนราธิวาส และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

อ่านเพิ่มเติม
รศ.ดร.วินัย พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะทำงาน ร่วมประชุมพิจารณาศึกษาเเนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเเละคุณภาพชีวิตในจังหวัดชายเเดนภาคใต้

รศ.ดร.วินัย พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะทำงาน ร่วมประชุมพิจารณาศึกษาเเนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเเละคุณภาพชีวิตในจังหวัดชายเเดนภาคใต้

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ผศ.ดร.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริการการศึกษาเเละอุตสาหกรรม เเละดร.พรพิมล มะหะหมัด...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. เข้าร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการ ส่งคัดเลือกรางวัล PM AWARD

ศวฮ. เข้าร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการ ส่งคัดเลือกรางวัล PM AWARD

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย อาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ และนายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คุณปรัชญา​ ฉิมวิเศษ​ รอง​ผอ.​ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย...

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลเชียงใหม่

ลงพื้นที่ตรวจฮาลาลเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ เข้าตรวจฮาลาล โดยมี นางสาวชิตาพร ประทาน...

อ่านเพิ่มเติม
นักวิทยาศาสตร์ตัวแทนศวฮ. ถ่ายทำสื่อออนไลน์ CHULA MOOC (Massive Open Online Courses)

นักวิทยาศาสตร์ตัวแทนศวฮ. ถ่ายทำสื่อออนไลน์ CHULA MOOC (Massive Open Online Courses)

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุจุฬาฯ ชั้น 2 นำโดย นางสาวซูไนนี มาหะมะ และนายอิรฟาน แวหะมะ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการถ่ายทำในหัวข้อ 1. วัตถุดิบและสารเคมีต้องสงสัยตามมาตรฐานฮาลาล โดย...

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจฮาลาล 2 แห่ง ในวันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย