นักวิจัย ศวฮ. รับเหรียญเงิน​ “ITEX​ silver​ award” ประเทศมาเลเซีย

วันที่​ 3 พ.ค 2562​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม​ ในงาน​ 30th International​ Invention Innovation​ & Technology​ Exhibition (ITEX'19) ณ​ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเท​ศมาเลเซีย โดยในงานครั้งนี้...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ. ศวฮ. ร่วมสร้างเครือข่ายงานวิทยาศาสตร์ฮาลาล ณ กรุงมากัซซาร์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้าฝ่ายบริการหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมสร้างเครือข่ายงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International...

อ่านเพิ่มเติม

ทีม HAL-Q ตรวจประเมินโรงงานน้ำมันพืชปทุม

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าทำการตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ บริษัทน้ำมันพืชปทุม จำกัด นำโดยอาจารย์ศิริ ก้านทอง คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี  นางสาวพัชญา เพชรเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นายอาณัติ มะติมุ...

อ่านเพิ่มเติม

SMEs HERO จัดอบรม ณ มัสยิดดารุ้ลอะมาน (เพชรบุรีซอย 7)

ในวันพุธที่ 1 พ.ค. 62 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ดำเนินการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาล (SMEs HERO in Town) ณ มัสยิดดารุ้ลอะมาน (เพชรบุรีซอย 7) ได้รับเกียรติจากอีหม่ามมานิต ทองแสง จัดโครงการเพื่อปูพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการร้านค้าธุรกิจในชุมชน...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ. ศวฮ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคำวินิจฉัย(ฟัตวา)

วันที่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาและเรียนรู้คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล...

อ่านเพิ่มเติม

ความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ในเวทีการประชุมมาตรฐานและมาตรวิทยาของโอไอซีที่อิสตันบูล

ความสำเร็จของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในเวทีการประชุมมาตรฐานและมาตรวิทยาของโอไอซีที่อิสตันบูล โอไอซี (OIC) คือองค์การความร่วมมือประเทศอิสลามมีสมาชิก 57 ประเทศ มีประเทศผู้สังเกตการณ์ 5 ประเทศซึ่งประเทศไทยอยู่ในกลุ่มหลังนี้ ภายใต้โอไอซีมีองค์กรย่อยหล่ยองค์กร...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย