ผอ.ศวฮ.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศวฮ. เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการระดับนานาชาติกับ ผอ. Halal Product Institute UPM

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะทำงานศวฮ. นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. และตัวแทนเจ้าหน้าบริการวิทยาศาสตร์จากศวฮ. ร่วมประชุมหารือกับ ศ.ดร. Shuhaimi Matafa ผู้อำนวยการสถานบัน Halal Product Institute Universiti Putra Malaysia (UPM)...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.ศวฮ.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศวฮ. เข้าร่วมประชุมวิชาการ Global Halal Sphere Conference 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 คณะทำงานศวฮ. นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. และตัวแทนเจ้าหน้าบริการวิทยาศาสตร์จากศวฮ. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Global Halal Sphere Conference 2019” ซึ่งจัดขึ้น ณ International institute of Islamic thought and civilisation...

อ่านเพิ่มเติม

ศวฮ. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 99

  วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 คุณมนัส สืบสันติกุล ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายนันทชัย แดงวิจิตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบคอบปีที่ 99 หรือวันพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด 99 ปี...

อ่านเพิ่มเติม

ศวฮ. เข้าร่วมประชุม IMT-GT กับคณะกรรมการ working group of Halal product and services

  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม the 13th working group of Halal product and services (WGHAPAS) แผนงาน IMT-GT ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ซึ่งนำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ....

อ่านเพิ่มเติม

ศวฮ.เข้าร่วมโครงการจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมโครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 3 โถงอาคารจามจุรี 4...

อ่านเพิ่มเติม
งานครบรอบ 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ “แถลงข่าว การเปิดตัวแอปพลิเคชัน HAL+”

งานครบรอบ 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ “แถลงข่าว การเปิดตัวแอปพลิเคชัน HAL+”

งานครบรอบ 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ “แถลงข่าว การเปิดตัวแอปพลิเคชัน HAL+” เพิ่มช่องทางการทำธุรกิจ เปิดโลกธุรกิจฮาลาลและมอบสิทธิพิเศษเฉพาะคุณ . เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่อาคารสวนหลวงสแควร์ ซอยจุฬาฯ 12 ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย