“รำกริช” มรดกภาคใต้ วัฒนธรรมไทยที่รอสืบสาน

“รำกริช” มรดกภาคใต้ วัฒนธรรมไทยที่รอสืบสาน

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการ พยายามสืบสานภูมิปัญญา อันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป   ถ้าจะถามถึง ความเป็นมาของศิลป วัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมายาวนานไม่แพ้ประเพณีการรำมวยไทยอย่าง "รำกริช" จากคนรุ่นใหม่คงเป็นเรื่องยาก แต่การค้นหาผู้สืบทอด นับเป็นสิ่งที่ยากยิ่งกว่า...

อ่านเพิ่มเติม
ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์เข้าตรวจประเมินHAL-Qช่วงที่4 บ.สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์เข้าตรวจประเมินHAL-Qช่วงที่4 บ.สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เข้าตรวจประเมินHAL-Qช่วงที่4 บ.สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด...

อ่านเพิ่มเติม
นิสิตมุสลิม คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตมุสลิม คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนึ่งในพันธกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือการเป็นเลขานุการคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ของโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย หรือ IMT-GT ดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ทั่วทั้งภาค โดยศูนย์ฯ...

อ่านเพิ่มเติม
ทีมงาน ICT ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯได้ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบความพร้อมในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้มีการสมัครเข้าร่วมโครงการ HAL-Q ปีที่ 7

ทีมงาน ICT ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯได้ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบความพร้อมในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้มีการสมัครเข้าร่วมโครงการ HAL-Q ปีที่ 7

ทีมงานการวางระบบ HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดย คุณ นูรีซัน สามาลูกา คุณ มนฤดี เข็มทำ คุณวีรศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณมณี คุณกอบกาญจน์ นามศิริเลิศและคุณอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ได้เข้าไปให้คำปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้ระบบ HAL-Q...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย