ศวฮ.ชม. ยกขบวนลงใต้ สร้างโอกาสทางธุรกิจทำการตลาดออนไลน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักเชียงใหม่ ยกขบวนลงใต้ สร้างโอกาสทางธุรกิจทำการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักเชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์...

อ่านเพิ่มเติม

ศวฮ. ประชุม IMT-GT ขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย

ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00น. ณ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด และนางสาวสุลิดา หวังจิ นางสาวซูไนนี มาหะมะ นางสาวอังสนา อายุเคน...

อ่านเพิ่มเติม

ศวฮ. ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนสมรรถนะหลักของนิสิตจุฬา (CUDSON)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. น.ส.กุณฑิรา สาแล และ น.ส.เฉลิมศรี ฉายัษฐิต เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการขับเคลื่อนสมรรถนะหลักของนิสิตจุฬา (CUDSON) ร่วมกับรายวิชาภายใต้ศูนย์การศึกษาทั่วไป...

อ่านเพิ่มเติม

ศวฮ. ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ World Halal Assembly Philippines 2019

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการ ศวฮ.ปัตตานี คุณสุลิดา หวังจิ คุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศวฮ.และ ดร. พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ศวฮ. ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ World...

อ่านเพิ่มเติม

ดร.วินัย เยือน สกอจ. ภูเก็ต

วันเสาร์ที่​ 23 กุมภาพันธ์​ 2562​ เวลา​ 10.30​ -​14.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ TOR  ปีงบประมาณ 2558-2559 นำโดย​ รศ.ดร. วินัย​ ดะห์ลัน​ ผศ. นิฟาริด​ ระเด่นอาหมัด​ คุณสมพล​ รัตนาภิบาล​...

อ่านเพิ่มเติม

ฟิลิปปินส์จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการฮาลาล

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะผู้เดินทางนำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการ ศวฮ.ปัตตานี คุณสุลิดา หวังจิ คุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศวฮ.และ ดร. พรพิมล มะหะหมัด...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย