ศวฮ. ร่วมต้อนรับ​Mr. Stephen Golovin อัครราชฑูต​ (​Deputy Head​ of Mission) และ​ Ms. Anastasia Makhiboroda เลขานุการโทด้านการเกษตร​

ศวฮ. ร่วมต้อนรับ​Mr. Stephen Golovin อัครราชฑูต​ (​Deputy Head​ of Mission) และ​ Ms. Anastasia Makhiboroda เลขานุการโทด้านการเกษตร​

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00​ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย...

อ่านเพิ่มเติม
EP. 07 THA ACADEMY “กาฬโรค”( طاعون Plague) โรคระบาดที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์อิสลามและโลก

EP. 07 THA ACADEMY “กาฬโรค”( طاعون Plague) โรคระบาดที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์อิสลามและโลก

ประวัติศาสตร์โรคระบาด : การย้อนกลับไปทบทวนบทเรียนโรคระบาดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา . หัวข้อ EP.07 "กาฬโรค"( طاعون Plaque) โรคระบาดที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์อิสลามและโลก . โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธาน...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.เข้าร่วมประชุมและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Priminister’s Export Award)2564

ศวฮ.เข้าร่วมประชุมและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Priminister’s Export Award)2564

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. นายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Priminister's...

อ่านเพิ่มเติม
EP. 05 THA ACADEMY : จักรวรรณดิยุโรปตะวันตก ยอดที่กลายพันธุ์ของอาณาจักรมุสลิมอัล-อันดาลุส

EP. 05 THA ACADEMY : จักรวรรณดิยุโรปตะวันตก ยอดที่กลายพันธุ์ของอาณาจักรมุสลิมอัล-อันดาลุส

  จักรวรรณดิยุโรปตะวันตก ยอดที่กลายพันธุ์ของอาณาจักรมุสลิมอัล-อันดาลุส ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา #ฟรี ในหัวข้อ “ จักรวรรณดิยุโรปตะวันตก ยอดที่กลายพันธุ์ของอาณาจักรมุสลิมอัล-อันดาลุส” โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล...

อ่านเพิ่มเติม
[ชมย้อนหลัง] : THA ACADEMY ไขข้อสงสัย ตอบทุกประเด็นร้อน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[ชมย้อนหลัง] : THA ACADEMY ไขข้อสงสัย ตอบทุกประเด็นร้อน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

< YouTube :  HSC Channel - YouTube Facebook Live : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: The Halal Science Center CU | Facebook Web :  www.halalscience.org   ...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.รับเชิญบรรยาย Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?

ศวฮ.รับเชิญบรรยาย Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30-16.30 น. ตามเวลาในประเทศปากีสถานซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทย เวลา 11.00-18.30 น. หน่วยงาน COMSTECH Secretariat, Islamabad จัดงานอบรมในหัวข้อ An Advanced Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?”...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย