ผอ.ศวฮ.ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการ Meet The Ambassador ของกิจกรรม Lunch Talk 2562

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ  “Meet The Ambassador “  กิจกรรม Lunch Talk “ ประจำปี 2562  โดยมี  นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เเละ นายประสาน ศรีเจริญ...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.ศวฮ. และทีม เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 25 ณ โรงแรมโซฟิเทล จังหวัดกระบี่

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. และคณะทำงาน นำโดยคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผอ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 25 ณ โรงแรมโซฟิเทล จังหวัดกระบี่ IMT-GT เล็งเห็นโอกาสที่จะผลักดันและส่งเสริม ด้วยการใช้ web base...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.ศวฮ. และทีม เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 25

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. และคณะทำงาน นำโดยคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผอ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 25 IMT-GT จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะผลักดันและส่งเสริม ด้วยการใช้ web base และ Smart Halal...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.ศวฮ.ร่วมกับผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาล ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562  ณ โรงแรม เดอะเมโทรโพล จ.ภูเก็ต...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.ศวฮ. ร่วมพิธีเปิดงาน Phuket Andaman Halal Expo 2019

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Phuket Andaman Halal Expo 2019 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ณ เวทีกลางสะพานหิน จ.ภูเก็ต   [gallery size="full"...

อ่านเพิ่มเติม

นักวิทย์ ศวฮ. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นางสาวบัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ และนางสาวนารีญา วาเล๊าะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ในนามศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ โดยมี...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย