กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ( Halal Scientist Competition 2019 )

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ( Halal Scientist Competition 2019 )

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 น้องๆนักเรียนทั้งสามภูมิภาคได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ ที่เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล จำนวน 29 ทีม มีครูที่ปรึกษาและนักเรียนจำนวน 120 คน ได้มาถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  จัดอบรม “กลยุทธ์การส่งออก สู่ตลาดจีนสำหรับ SMEs” เจาะกลยุทธ์การค้า บุกตลาดแดนมังกร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดอบรม “กลยุทธ์การส่งออก สู่ตลาดจีนสำหรับ SMEs” เจาะกลยุทธ์การค้า บุกตลาดแดนมังกร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดอบรม ในหัวข้อ “กลยุทธ์การส่งออก สู่ตลาดจีนสำหรับ SMEs” ภายใต้ โครงการ Northern Halal SMEs 2019  ในวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณบรรณ ภุชงค์เจริญ : CEO Level up holding Co.,Ltd. ณ...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  จัดอบรม “การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย (E-Marketplace) สำหรับธุรกิจ SMEs” ผ่านแพลตฟอร์มสื่อกลางยุคดิจิทัล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดอบรม “การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย (E-Marketplace) สำหรับธุรกิจ SMEs” ผ่านแพลตฟอร์มสื่อกลางยุคดิจิทัล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จัดอบรมในหัวข้อ “การเลือกช่องการทางจัดจำหน่าย (E-Marketplace) สำหรับธุรกิจ SMEs” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากลในพื้นที่ภาคเหนือประจำปี 2562...

อ่านเพิ่มเติม

ศวฮ.จัดสัมมนานักวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19-21 กรกฎาคม ณ โรงแรมอมารี

  วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดสัมมนานักวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อผลิตนวัตกรด้วยการใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้และคลังข้อมูล (Big Data) โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนำโดย รศ.ดร.วินัย...

อ่านเพิ่มเติม

ทีมเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารฮาลาล ณ Amari Huahin Hotel

  วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม เวลา 17.00 -19.00 น.  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยนายฟัคครูดดิน ตาเปะโต๊ะ นายอมีน มะหมัด เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจสอบวัตถุดิบ และชำระล้างครัวผลิตอาหารและภาชนะด้วยสบู่ดิน ให้กับ ครัว Amari Huahin Hotel...

อ่านเพิ่มเติม

ศวฮ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อผลิตนวัตกร

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อผลิตนวัตกรด้วยการใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้และคลังข้อมูล (Big Data) ในภาคเช้า บรรยายในหัวข้อเรื่อง "Introduction to...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย