ตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

ตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2552 ตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (ปลาบดและซูริมิ) ผู้ผลิตซูริมิ, กุ้งทิพย์, ปลาทิพย์ และหมึกทิพย์ โดยมีคุณไพโรจน์ กาวชู ผู้จัดการโรงงานซูริมิ และทีมงานให้การต้อนรับ [gallery columns="2" size="medium"...

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

ตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

ตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากซูริมิ ประเภททอด นึ่ง และย่าง โดยมีคุณชัยวัฒน์  แซ่จิว ผู้จัดการโรงงานปูเทียม  คุณวัชรินทร์ เมืองจันทรบุรี ผู้จัดการคุณภาพ และทีมงานเข้าร่วมการตรวจประเมิน เมื่อ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน...

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิด FIT และ การสัมมนาเรื่อง “เปิดฟ้าหาตลาดใหม่…อาหารไทย…แสนล้าน”

พิธีเปิด FIT และ การสัมมนาเรื่อง “เปิดฟ้าหาตลาดใหม่…อาหารไทย…แสนล้าน”

 สัมมนาเพื่อเปิดตัวเว็บไซค์..เปิดโลกสินค้าฮาลาล             วันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา เว็บไซค์ www.foodindustrythailand.com ได้ทำการเปิดตัวเว็บไซค์ พร้อมกันนี้ได้มีการสัมมนาหัวข้อเรื่อง "เปิดฟ้าหาตลาดใหม่...อาหารไทย...แสนล้าน" ซึ่งผู้บรรยายได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร....

อ่านเพิ่มเติม
ออกให้คำปรึกษาระบบHal-Q แก่บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟ๊ด จำกัด

ออกให้คำปรึกษาระบบHal-Q แก่บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟ๊ด จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 29/05/52 ที่ผ่านมา นำโดย ดร.บรรจง ไวทยเมธา ผู้จัดการโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาปัตตานีคุณประวีณ ประพฤติชอบ และคุณนูรีซัน สามาลูกาออกให้คำปรึกษาระบบHal-Q แก่บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟ๊ด จำกัด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา...

อ่านเพิ่มเติม
ออกให้คำปรึกษาระบบHal-Q แก่บริษัท เทพพิทักษ์ ซีฟูดส์ จำกัด

ออกให้คำปรึกษาระบบHal-Q แก่บริษัท เทพพิทักษ์ ซีฟูดส์ จำกัด

เมื่อวันอังคาร ที่ 14กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยคุณประวีณ ประพฤติชอบ และคุณมนฤดี เข็มทำ ออกให้คำปรึกษาระบบ Hal-Q แก่บริษัท เทพพิทักษ์ ซีฟูดส์ จำกัด เพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารฮาลาล [gallery columns="2" size="medium"...

อ่านเพิ่มเติม
ออกให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ออกให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 52  ที่ผ่านมา คุณอรชุดา สิมารักษ์ คุณนริศ ประยูรศักดิ์ คุณนูรีซัน  สามาลูกา  และ คุณประวีณ ประพฤติชอบ  ทีมงานวางระบบโรงงานอุตสาหกรรม ได้ออกให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย  เกี๊ยวกุ้ง CP...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย