ศวฮ.สนับสนุนอาหารปรุงสุก(อาหารกล่อง)แด่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ชุมชนบ้านครัว)

ศวฮ.สนับสนุนอาหารปรุงสุก(อาหารกล่อง)แด่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ชุมชนบ้านครัว)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนอาหารปรุงสุก(อาหารกล่อง)แด่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ชุมชนบ้านครัว) วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 64 เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน (อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ)...

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมด้วยช่วยกัน”มอบถุงยังชีพ”พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมด้วยช่วยกัน”มอบถุงยังชีพ”พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมด้วยช่วยกัน "มอบถุงยังชีพ" แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด...

อ่านเพิ่มเติม
“มอบถุงยังชีพ”ชายแดนใต้

“มอบถุงยังชีพ”ชายแดนใต้

ร่วมด้วยช่วยกัน "มอบถุงยังชีพ" แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส "โควิด-19" ในพื้นที่ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย...

อ่านเพิ่มเติม
เข้าร่วมประชุม 4th IMT-GT Convergence Meeting on E-Commerce Platform

เข้าร่วมประชุม 4th IMT-GT Convergence Meeting on E-Commerce Platform

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการฯ นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เเละคณะทำงานผลิตภัณฑ์เเละบริการฮาลาล (WGHAPAS) ภายใต้เเผนงาน IMT-GT เข้าร่วมประชุม 4th IMT-GT...

อ่านเพิ่มเติม
ผอ.ศวฮ ให้สัมภาษณ์ภาควิชาโภชนาการเเละการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผอ.ศวฮ ให้สัมภาษณ์ภาควิชาโภชนาการเเละการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์ภาควิชาโภชนาการเเละการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะอดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร์เเละผู้ก่อตั้งหลักสูตรฯ...

อ่านเพิ่มเติม
งานแถลงข่าววิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

งานแถลงข่าววิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

งานแถลงข่าววิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ดร.พรพิมล มะหะหมัด นางสาวมนฤดี เข็มทำ...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย