รายงานการเดินทางไปประชุม The IMT-GT Planning Meeting ณ ประเทศมาเลเซีย ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้ร่วมเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมในกรอบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle-IMT-GT) ในวาระการประชุม The IMT-GT Planning...

อ่านเพิ่มเติม

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์/ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง”การพัฒนาระบบการรับรองฮาลาลในเชิงบูรณาการ”

สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลพบผู้บริหาร" ในวันที่ 9,10,15,18 และ22 มกราคม 2550 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ จังหวัด สมุทรสาคร, จันทบุรี, ขอนแก่น และเชียงใหม่...

อ่านเพิ่มเติม

ศุนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”อาหารและโภชนาการ เพื่อดูแลสุขภาพและความศรัทธา” ณ สำนักงานบางคอแหลม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่14 ม.ค.50

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "อาหารและโภชนาการ เพื่อดูแลสุขภาพและความศรัทธา" จัดโดย คณะสหเวชศาสตร์ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุมชั้น9 สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการการดำเนินงานตามผลการประชุม IMT/GT Summit ครั้งที่2 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550

ตามที่ผลการประชุมระดับสุดยอด ครั้งที่2  (The Second IMT/GT Summit ) ตามแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโนเซีย - มาเลเซีย - ไทย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 ณ เมือง เซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สามผู้นำประเทศได้เห็นชอบ IMT/GT Roadmap ปี 2550-2554...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นหนึ่งในผู้แทนเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อเจรจาความร่วมมือกับภาคธุรกิจฮาลาลและฝ่ายรับรองฮาลาลประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่19-21ก.ย.49

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นหนึ่งในผู้แทนในการเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ เพื่อเจรจาความร่วมมือกับภาคธุรกิจฮาลาลและฝ่ายรับรองฮาลาลประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่19-21ก.ย.49   คณะผู้ร่วมเดินทาง: 1. นายสันติ บางอ้อ :...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน งานเปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลามคม 2549 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดตั้ง "ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ศรีปทุม" ขึ้น โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2549 ก็ได้มีพิธี...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย