นักวิทย์ ศวฮ. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นางสาวบัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ และนางสาวนารีญา วาเล๊าะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ในนามศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ โดยมี...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.ศวฮ. และทีม เข้าร่วมการประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรี ภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 16

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. และคณะทำงาน นำโดยคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผอ. เข้าร่วมการประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรี ภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 16 การประชุมเป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.ศวฮ. และทีม เข้าร่วมการประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรี ภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมโซฟิเทล จังหวัดกระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. และคณะทำงาน นำโดยคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผอ. เข้าร่วมการประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัดและมุขมนตรี ภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 16 ณ โรงแรมโซฟิเทล จังหวัดกระบี่...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.เข้าร่วมประชุม The 26th IMT-GT senior official meeting (SOM)

ศวฮ.เข้าร่วมประชุม The 26th IMT-GT senior official meeting (SOM)

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย คุณสุลิดา หวังจิ และคณะทำงาน นางสาวจัสมิน มณี และนางสาวอังสนา อายุเคน เข้าร่วมประชุม The 26th IMT-GT senior official meeting (SOM) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ครั้งที่ 26 จัดขึ้น ณ...

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.ศวฮ. ขึ้นเสวนาในงาน Food Ingredients Asia 2019 (FI Asia)

วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้เยี่ยมชมบรรยากาศการจัดงาน Food Ingredients Asia 2019 (FI Asia) ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุมไบเทค บางนา...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดอบรม Halal Science Academic Forum ครั้งที่ 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดอบรม Halal Science Academic Forum ครั้งที่ 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จัดอบรม โครงการ “สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัยโดยการจัดประชุมอภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (Halal Science Academic Forum) ครั้งที่...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย