Thailand Industrial Fair & Food Processing and Packaging 2010 ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ไบเทค บางนา

Thailand Industrial Fair & Food Processing and Packaging 2010 ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ไบเทค บางนา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานมหกรรมงานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8...

อ่านเพิ่มเติม

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี

เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและร่วมจัดงานนิทรรศการในโครงการ “ฮาลาลกับการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ โดยมีวัตถุประสงค์...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อสัมมนา “โลจิสติกส์ฮาลาล…สู่ไทยเข้มแข็ง”

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการส่งออก รวมพลังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโลจิสติกส์ฮาลาล  และการพัฒนาบริการโลจิสติกส์สนับสนุนการส่งออก   สินค้าฮาลาลของไทย  โดยจัดสัมมนา...

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินระบบ HAL-Q บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน จังหวัดระยอง

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2553 คณะผู้ตรวจประเมินระบบ HAL-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์, นายวีรศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณมณี และนางสาว กอบกาญจน์ นามศิริเลิศ  เข้าตรวจประเมินระบบ HAL-Q ณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัดมหาชน...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและทำกิจกรรมในงานวันเด็ก

โรงเรียนสุเหร่ายะหวา ได้จัดงานวันเด็ก ครั้งที่ 11 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2553 และขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ฯให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและทำกิจกรรมในงานวันเด็ก ณ โรงเรียนสุเหร่ายะวา แขวง ยานนาวา กทม. ซึ่งงานในปีนี้ ได้รับ...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการอบรมผู้บริโภคฯ ณ โรงเรียนบางกอกศึกษา

โรงเรียนบางกอกศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์ฯ จัดโครงการอบรมผู้บริโภค เรื่อง “เลือกบริโภคอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม (ฮาลาล) และควบคู่กับหลักสุขภาวะโภชนาการ”  แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2553...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย