ศุนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”เลือกบริโภคอย่างไรให้ฮาลาลและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ” ณ ร.ร. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่28 มิ.ย.

ศุนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”เลือกบริโภคอย่างไรให้ฮาลาลและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ” ณ ร.ร. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่28 มิ.ย.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เลือกบริโภคอย่างไรให้ฮาลาลและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ" จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2549 ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมออกบูธในงาน IMT-GT INTERNATIONAL TRAVEL FAIR ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมออกบูธในงาน IMT-GT INTERNATIONAL TRAVEL FAIR ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่

สืบเนื่องจากการประชุม IMT-GT MANASTERIAL MEETING ของคณะรัฐมนตรี 3 ฝ่าย คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 ณ จ.สงขลา  ที่ได้เห็นชอบให้ปี 2008 เป็นปีการส่งเสริมการท่องเที่ยว  " VISIT IMT GT 2008 " และในการประชุมสุดยอดผู้นำ  IMT- GT SUMMIT...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย 3rd IMT-GT Post-Summit Planning Meeting เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย 3rd IMT-GT Post-Summit Planning Meeting เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา

            ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย 3rd IMT-GT Post-Summit Planning Meeting ซึ่งจัดขึ้น ณ Pangeran Hotel Pekanbaru, Riau เกาะสุมาตรา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การจัดงานดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่อง...

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมออกบูธในงาน World Smart SMEs ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  Copy

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมออกบูธในงาน World Smart SMEs ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Copy

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมออกบูธในงาน World Smart SMEs ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 12-14พฤศจิกายน 2550   World Smart SMEs เป็นงานที่ยิ่งใหญ่จัดขึ้นส่งท้ายปี สำหรับประเทศไทยอีกงานหนึ่งเลยทีเดียว งานนี้...

อ่านเพิ่มเติม
ท่านอิหม่ามมานิต ทองแสง นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ในการล้างครัวโรงแรมแกรนด์ไดมอน(ประตูน้ำ) เมื่อวันที่3 มกราคม 50

ท่านอิหม่ามมานิต ทองแสง นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ในการล้างครัวโรงแรมแกรนด์ไดมอน(ประตูน้ำ) เมื่อวันที่3 มกราคม 50

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2551 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชิญท่านอิหม่ามมานิต ทองแสง อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอะมาน แห่งพญาไท และเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าทีม ในการทำความสะอาดและการชำระล้างครัวชั้น1 ของโรงแรมแกรนด์ไดมอน...

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมระดับนานาชาติ The First Meeting of IMT-GT ณ โรงแรมบีพี สมิหลา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา

การประชุมระดับนานาชาติ The First Meeting of IMT-GT ณ โรงแรมบีพี สมิหลา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการการประชุมระดับนานาชาติ The First Meeting of Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Working Group on Halal Products and Services (HAPAS) ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย