ข่าวสาร

หมากฝรั่งลดความอ้วน

หมากฝรั่งลดความอ้วน

  ปัญหาใหญ่ของคนในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และประเทศกำลังพัฒนาอย่างเฮติ อาร์เจนตินา ประเทศไทยคือ “โรคอ้วน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอ้วนลงพุงที่นำไปสู่ปัญหาเบาหวานประเภทที่สอง โรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง...

อ่านเพิ่มเติม
ไมโครชิปหยุดปวดเรื้อรัง

ไมโครชิปหยุดปวดเรื้อรัง

  ปวดในที่นี้หมายถึงอาการปวดที่เกิดขึ้นกับร่างกายเท่านั้นไม่รวมปวดที่เกิดขึ้นกับจิตใจ ปวดในส่วนของร่างกายดูเหมือนจะไม่มีใครชอบ เพราะปวดแล้วทรมาน อยากจะหายไวๆ ปวดบางชนิดเกิดขึ้นประเดี๋ยวประด๋าวจึงจะหายไป แต่ปวดบางอย่างเกิดเรื้อรังยาวนานเป็นเดือนเป็นปี...

อ่านเพิ่มเติม
รมต.ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่เกียรติคุณแก่โรงพยาบาลต้นแบบฮาลาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รมต.ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่เกียรติคุณแก่โรงพยาบาลต้นแบบฮาลาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2556 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักบริหารการสาธารณสุข ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง “การพัฒนาอาหารปลอดภัยและอาหารฮาลาล ทักษะการคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลงในผัก/ผลไม้/ธัญพืช แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุข...

อ่านเพิ่มเติม
สถานีโทรทัศน์บรูไน เข้าถ่ายทำสารคดีผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเทศไทย

สถานีโทรทัศน์บรูไน เข้าถ่ายทำสารคดีผลิตภัณฑ์ฮาลาลประเทศไทย

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนำ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติของประเทศบรูไน (Radio Television Bruni - RTB) เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และนำสื่อมวลชน...

อ่านเพิ่มเติม
นศ.ลาวเยี่ยมชม ศวฮ.จุฬาฯ

นศ.ลาวเยี่ยมชม ศวฮ.จุฬาฯ

นักศึกษาจากประเทศลาว จำนวน 6 คนเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เกี่ยวกับประวัติและการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ...

อ่านเพิ่มเติม
ราชภัฏเพชรบุรี ขอศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

ราชภัฏเพชรบุรี ขอศึกษาดูงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

คณะจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการ และการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมีรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทย์ฯฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ...

อ่านเพิ่มเติม
การพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมศวฮ.จุฬา

การพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมศวฮ.จุฬา

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 การพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาด้านกิจการสำนักงานและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ...

อ่านเพิ่มเติม
นักวิจัย จากประเทศฟิลิปปินส์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัย กับ ศวฮ.

นักวิจัย จากประเทศฟิลิปปินส์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัย กับ ศวฮ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2556 นักวิจัยจาก Sultan Kudarat State University และ University of Sounthern Mindanao ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อต้องการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและการพัฒนาด้านฮาลาล...

อ่านเพิ่มเติม
YB Dato’ Haji Abdul Malik Kasim (Head Delegation) เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

YB Dato’ Haji Abdul Malik Kasim (Head Delegation) เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2556 คณะจาก The Penang State Government  Devernment Delegations นำโดย YB Dato’ Haji Abdul Malik Kasim (Head Delegation) State Minister for Religious Affairs, Domestic Trade & Consumer Affairs cum Chairman of Halal Penang. และคณะอีก 3...

อ่านเพิ่มเติม
อาจารย์จาก มหาวิทยาลัย USIM มาเลเซีย เยี่ยมชมศวฮ.

อาจารย์จาก มหาวิทยาลัย USIM มาเลเซีย เยี่ยมชมศวฮ.

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 อาจารย์จาก Faculty of Syari'ah and Law Islamic Science University of Malaysia Bandar Baru Nilai มหาวิทยาลัย USIM มาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ทั้งนี้เพื่อต้องการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฮาลาล เพราะเห็นว่าศวฮ.จุฬาฯ...

อ่านเพิ่มเติม
Mr. Subandrio, Counsellor ฝ่ายสื่อและวัฒนธรรม จากสถานทูตอินโดนีเซีย เข้าพบ ผอ. ศูนย์ฯ

Mr. Subandrio, Counsellor ฝ่ายสื่อและวัฒนธรรม จากสถานทูตอินโดนีเซีย เข้าพบ ผอ. ศูนย์ฯ

Mr. Subandrio, Counsellor ฝ่ายสื่อและวัฒนธรรม จากสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ได้เข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมพูดคุย เกี่ยวกับกิจการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรับฟังการบรรยายสรุปการจัดตั้ง...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย