ข่าวสาร

งานเมาว์ลิดกระบี่ ครั้งที่ 34 – เมาว์ลิดอาเซียน

งานเมาว์ลิดกระบี่ ครั้งที่ 34 – เมาว์ลิดอาเซียน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 21.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "มาตรฐานฮาลาลไทยสู่มาตรฐานฮาลาลโลก " ในงาน "เมาว์ลิดกระบี่ ครั้งที่ 34 -...

อ่านเพิ่มเติม
“มหกรรมฮาลาลกรุงเทพฯ 2015 หรือ Bangkok Halal 2015”

“มหกรรมฮาลาลกรุงเทพฯ 2015 หรือ Bangkok Halal 2015”

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงาน “มหกรรมฮาลาลกรุงเทพฯ 2015 หรือ Halal Bangkok 2015” ที่จัดขึ้น ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก กทมฯ ตั้งแต่วันที่ 13 – 15...

อ่านเพิ่มเติม
แถลงข่าว งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช 1436

แถลงข่าว งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจญเราะห์ศักราช 1436

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องรับรองพิเศษมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแแห่งประเทศไทย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1436 พล.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร...

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) พร้อมด้วยคณะผู้แทน มกอช. มีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

อ่านเพิ่มเติม
งาน Chiang Mai Halal International Fair 2015 (CHIF 2015) “เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์ 2558”

งาน Chiang Mai Halal International Fair 2015 (CHIF 2015) “เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์ 2558”

เมื่อวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้า “เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนล แฟร์ 2558” หรือ Chiang Mai Halal International Fair 2015 (CHIF 2015)...

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมงาน CHIF ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

กิจกรรมงาน CHIF ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะต่างประเทศ ศึกษาดูงานสถานประกอบการฮาลาล และสถานประกอบการที่ได้เข้าร่วมวางระบบ HAL-Q กับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ...

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่

พิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงเวลา 16.30 - 18.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการโดยมี ฯพณฯ ท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ได้ให้เกียรติกล่าวอวยพร และตัดริบบิ้น กล่าวรายงานโดยอาจารย์...

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมไฮไลท์งาน CHIF : สัมมนาฮาลาลนานาชาติ ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

กิจกรรมไฮไลท์งาน CHIF : สัมมนาฮาลาลนานาชาติ ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

เมื่อวันพุธ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ช่วงเวลา 08.30-16.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. อบรม “การใช้เครื่อง Ultra Performance Liquid Chromatography (UHPLC) ณ ประเทศสิงคโปร์

ศวฮ. อบรม “การใช้เครื่อง Ultra Performance Liquid Chromatography (UHPLC) ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่19–24 มกราคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย...

อ่านเพิ่มเติม
งานฮาลาลสตรีท Halal Street – Hilal Town Stage Show 2015 ณ บ้านฮ่อ เชียงใหม่

งานฮาลาลสตรีท Halal Street – Hilal Town Stage Show 2015 ณ บ้านฮ่อ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกันกระตุ้นตลาดอาหาร การท่องเที่ยวฮาลาล โดยได้จัดงานฮาลาลสตรีท Halal Street – Hilal Town Stage Show 2015...

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 CHIF 2015

ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 CHIF 2015

งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 Chiang Mai Halal International Fair : CHIF 2015 "ฮาลาลไทย ภูมิใจสู่สากล" จัดขึ้นในวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงเวลา 11.00-20.00 น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ตที่สุด...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย