ข่าวสาร

Directorate General Small, Medium and Various Industries ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศวฮ.

Directorate General Small, Medium and Various Industries ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศวฮ.

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศูนย์ฯ สนง.ปัตตานี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ. ด้านบริหารงานบุคคล คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผอ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง  ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 21 สิงหาคม 2562  ประกาศราคากลาง 8 รายการ จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำโครงสร้างงานแถลงข่าว จำนวน 1 งาน จ้างเหมาบริการจัดทำการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและงานจัดแสดงสินค้าฮาลาล ผ่านช่องทางรถไฟฟ้า BTS จำนวน 1 งาน...

อ่านเพิ่มเติม
ฮาลาลรวมตัวจัดอบรมทั่วราชอาณาจักร ณ หาดใหญ่

ฮาลาลรวมตัวจัดอบรมทั่วราชอาณาจักร ณ หาดใหญ่

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน ที่ปรึกษา นักวิชาการศาสนา นักวิทยาศาสตร์ฮาลาล...

อ่านเพิ่มเติม
น้ำตาลก่อโทษ งั้นเลิกบริโภคเลยดีไหมหรือเพียงแค่ลด

น้ำตาลก่อโทษ งั้นเลิกบริโภคเลยดีไหมหรือเพียงแค่ลด

น้ำตาลก่อโทษ งั้นเลิกบริโภคเลยดีไหมหรือเพียงแค่ลด   น้ำตาลที่กล่าวถึงในที่นี้คือน้ำตาลที่เติมลงในอาหาร (Added sugar) ในรูปน้ำตาลเกล็ดที่เรียกกันว่าน้ำตาลทราย (Table sugar) และไซรัปฟรุคโตสหรือไซรัปข้าวโพดฟรุคโตสสูง (High Fructose Corn Syrup หรือ HFCS)...

อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล (รหัสวิชา 0298112)

รายวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล (รหัสวิชา 0298112)

รายวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล (รหัสวิชา 0298112) เรียนอะไร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดตั้งเป็นแห่งแรกของโลก มีประสบการณ์ด้านฮาลาลมาอย่างยาวนาน...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง 1 รายการ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 จำนวน 25 รายการ  1.จ้างเหมาบริการกั้นห้องชั้น 11   ประกาศราคากลาง 1 รายการ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 จำนวน 25 รายการ 1. จ้างเหมาบริการจัดงานแถลงข่าวโครงการ Halal For...

อ่านเพิ่มเติม
คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี “การใช้เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์อุปโภคที่มีส่วนผสมของเมทธิลแอลกอฮอล์”

คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี “การใช้เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์อุปโภคที่มีส่วนผสมของเมทธิลแอลกอฮอล์”

คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี ที่ 03/2554 เรื่อง การใช้เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์อุปโภคที่มีส่วนผสมของเมทธิลแอลกอฮอล์ คำถาม : มีข้อชี้ขาดอย่างไรเกี่ยวกับการใช้เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์อุปโภคที่มีเมทธิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม หรือเป็นส่วนประกอบ...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

  ประกาศราคากลาง   1. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2 เมษายน 2561 - จ้างเหมาบริการเซ็ตอัพและทดสอบระบบประชุมทางไกล 2 จังหวัด (จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพร) - จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบประชุมทางไกล 2 จังหวัด (จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพร) 2....

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร แก่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า ณ โรงแรมอัลมีรอซ

ศวฮ. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร แก่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า ณ โรงแรมอัลมีรอซ

วันพุูธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร แก่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้า ณ โรงแรมอัลมีรอซ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ช่วงเช้ามีการอบรมในหัวข้อ...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ให้กับผู้ประกอบการฮาลาลขอนแก่น

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ให้กับผู้ประกอบการฮาลาลขอนแก่น

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานเชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร แก่ผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัด ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สมหวัง เนตรทิพยานนท์...

อ่านเพิ่มเติม
ถือศีลอดยืดอายุขัย

ถือศีลอดยืดอายุขัย

ถือศีลอดยืดอายุขัย พวกเราหลายคนหากมีใครมาถามเรื่องวันคริสต์มาส วันวาเลนไทน์ หรือแม้กระทั่งวันตรุษจีน กินเจ เชงเม้ง มักตอบได้ฉาดฉานเหมือนเป็นวันสำคัญของไทยยังไงยังงั้น...

อ่านเพิ่มเติม
มุสลิมถือศีลอดกันทำไม

มุสลิมถือศีลอดกันทำไม

มุสลิมถือศีลอดกันทำไม บมความโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ถูกถามอยู่บ่อยๆมาตั้งแต่เด็กแล้วว่ามุสลิมหรือคนที่นับถือศาสนาอิสลาม ถือศีลอดกันตลอดเดือนรอมฎอน ไม่กินอาหารไม่ดื่มน้ำ เขาถือกันยังไง ถือกันไปทำไมและถือแล้วได้อะไร...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย