ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

  ประกาศราคากลาง   1. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2 เมษายน 2561 - จ้างเหมาบริการเซ็ตอัพและทดสอบระบบประชุมทางไกล 2 จังหวัด (จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพร) - จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบประชุมทางไกล 2 จังหวัด (จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพร) 2....

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาซื้อ ค.วัดขนาดอนุภาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อ ค.วัดขนาดอนุภาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อ ค.วัดขนาดอนุภาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารประกวดราคาซื้อ ค.วัดขนาดอนุภาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ขอบเขตของงาน ค.วัดขนาดอนุภาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ประกวดราคาซื้อ ค.วัดขนาดอนุภาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1...

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Halal Science & Innovation @ PATTANI

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Halal Science & Innovation @ PATTANI

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Halal Science & Innovation @ PATTANI ยกระดับชายแดนใต้ ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล ................ 28 - 30 เมษายน 2560 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี เข้าร่วมงาน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ................ - ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่ 28 เมษายน 2560...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ SME ส่งออกสินค้าฮาลาลประจำปี 2560 ช่วงที่ 2

โครงการ SME ส่งออกสินค้าฮาลาลประจำปี 2560 ช่วงที่ 2

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จัดโครงการกลยุทธ์การเพิ่มผลประกอบการฮาลาล ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อส่งออกสินค้าฮาลาลประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 การทำเวิร์คช็อป การปรับแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model Canvas...

อ่านเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม”โครงการกลยุทธ์การเพิ่มผลประกอบการฮาลาล” ปี 2

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม”โครงการกลยุทธ์การเพิ่มผลประกอบการฮาลาล” ปี 2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการกลยุทธ์การเพิ่มผลประกอบการฮาลาล ผู้ประกอบการฮาลาลขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อส่งออกสินค้าฮาลาลประจำปี...

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 2/2560 เครื่องวัดค่าความร้อนของสารจำนวน 1 ชุด เ

ประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 2/2560 เครื่องวัดค่าความร้อนของสารจำนวน 1 ชุด เ

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ เครื่องวัดค่าความต่างความร้อนของสาร จำนวน 1 ชุด เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เครื่องวัดค่าความต่างความร้อนของสาร จำนวน 1ชุด ข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ...

อ่านเพิ่มเติม

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย