คณะสื่อมวลชลจากประเทศบรูไนดารุสซาลามเข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

คณะสื่อมวลชลจากประเทศบรูไนดารุสซาลามเข้าเยี่ยมศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.วินัย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้จัด ”โครงการการแลกเปลี่ยนการเยือนเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์”...

โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษาเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา ประกอบด้วยคณะครูและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล...

เปิดบ้านต้อนรับเด็กนักเรียนจากมุฮัมมัดดียะฮฺ

เปิดบ้านต้อนรับเด็กนักเรียนจากมุฮัมมัดดียะฮฺ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับคณะจารณ์จาก SD Muhammadiyah 1 Pucang Anom จากรัฐสุราบาย่า ประเทศอินโดนีเชีย จำนวนรวมกว่า 30 คน โดยมีนางสาวซูไนนี มาหะมะ ให้การบรรยายและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 11 และ...