ข่าวสารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

THA ACADEMY EP.34 หัวข้อ : รู้ทัน!! กลโกงมิจฉาชีพในโลกออนไลน์

THA ACADEMY EP.34 หัวข้อ : รู้ทัน!! กลโกงมิจฉาชีพในโลกออนไลน์

THA ACADEMY EP.34 . สัมมนาที่คุณไม่ควรพลาด ! . หัวข้อ : รู้ทัน!! กลโกงมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ ตอน หลอกให้กลัว หลอกให้โลภ หลอกให้รัก (Romance Scammer) “รู้ไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ” วิทยากร : อาจารย์ต่อศักดิ์ สุทธิชาติ...

อ่านเพิ่มเติม
THA ACADEMY EP.33 หัวข้อ : The ASEAN Miracle : บทบาทอาเซียนในการสร้างสันติภาพ

THA ACADEMY EP.33 หัวข้อ : The ASEAN Miracle : บทบาทอาเซียนในการสร้างสันติภาพ

THA ACADEMY EP.33 . สัมมนาที่คุณไม่ควรพลาด ! . หัวข้อ : The ASEAN Miracle : บทบาทอาเซียนในการสร้างสันติภาพ  วิทยากร : ผศ.ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 11:00 - 12:00 น....

อ่านเพิ่มเติม
ช่อง Thai PBS ขอเข้ามาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ช่อง Thai PBS ขอเข้ามาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 8.00 น. สถานีโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS ขอเข้ามาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.พรพิมล มะหะหมัด ดร.อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ นักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล...

อ่านเพิ่มเติม
[เยี่ยมชม]วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

[เยี่ยมชม]วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายวิชัย สังฆะมะณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล พร้อมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอเข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในวันนี้ทางคณะได้เข้ามาปรึกษาหารือ...

อ่านเพิ่มเติม
THA ACADEMY EP.32 หัวข้อ : เติร์ก จากชนเผ่าเร่ร่อนสู่จักรวรรดิ

THA ACADEMY EP.32 หัวข้อ : เติร์ก จากชนเผ่าเร่ร่อนสู่จักรวรรดิ

⭐️THA ACADEMY EP.32 . สัมมนาที่คุณไม่ควรพลาด ! . ▫️หัวข้อ : เติร์ก จากชนเผ่าเร่ร่อนสู่จักรวรรดิ ▫️ วิทยากร : รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺ...

อ่านเพิ่มเติม
ผู้แทนผู้อำนวยการได้ให้สัมภาษณ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ผู้แทนผู้อำนวยการได้ให้สัมภาษณ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 11.00 - 12.00 น. คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ (ผู้แทนผู้อำนวยการ) ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ด้านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ และบริการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม...

อ่านเพิ่มเติม
โทรทัศน์รัฐสภาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย

โทรทัศน์รัฐสภาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้สัมภาษณ์ รายการวิถีธรรมวิถีไทย รายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอล10 วันเสาร์เวลา 08.30-09.00 ในประเด็น รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 500...

อ่านเพิ่มเติม
ศวฮ.หารือความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการจัดการปศุสัตว์ตามวิถีฮาลาล

ศวฮ.หารือความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการจัดการปศุสัตว์ตามวิถีฮาลาล

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565ณ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ และคณะ ได้เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช...

อ่านเพิ่มเติม

ช่วยเหลือ

ถาม-ตอบ ฮาลาล

บริการสอบถามข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์

รับเรื่องร้องเรียน

ส่งข้อมูลร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลฮาลาล

inside higher ed jobs where to get penis massage drinking for sexual enhancement scale kahler teas help penis health generic wellbutrin cost endovex male enhancement enespaol erectile dysfunction pills that work 8 inch penis growth model male enhancement pills for one night wife ends marriage due to low libido strongest anxiety pills sex bodybuilding vacuum pumping penis erectile dysfunction drugs in juul mondia whitei male enhancement what does nugenix do sexual harassment and health average size penis soft can caffeine cause ed last longer sex pills testosterone supplements for working out tobacco causes erectile dysfunction pursuit rx reviews what is the ingredient in viagra how can a condom increase male enhancement best way masturbate probiotics and sex drive congestive heart failure and erectile dysfunction nashville goodlettsville sex drive scam green and small black chinese sex pills things to reduce your sex drive how to have sex with any girl you want buspirone for sex drive sildenafil citrate for high blood pressure free sample viagra what are penis exercises bitterne sexual health clinic androzene increases sexual stamina testosterone aupplement pills anchor insurance sildenafil no prescription uk male enhancement pills does it work can females take male enhancement cialis commercials actors 5 supplements for ed testosterone booster side effects firmagon erectile dysfunction pennywise penis pills can high blood cholesterol cause erectile dysfunction medical reason for sudden low libido can daily masturbation cause erectile dysfunction montelukast and decreased libido god will make a way bible verses viagra tax deductible increase metabolism after hysterectomy sildenafil nose bleeds top black male porn stars define erectile dysfunction heart causes what to do your first time having sex core testosterone booster oprah winfrey keto diet is it okay to eat lentils on a keto diet black spider 25 mg ephedra diet pills street drugs that cause weight loss topamax diet pills dayton, ohii what do you eat to lose weight fast sakho diet pills are nopalina pills good for weight loss doctors to help with weight loss diet pills japan rapid weight loss best weight loss over the counter shelled pumpkin seeds as a snack keto diet lean pack my fit foods vego keto diet how to lose weight fast without hurting your thyroid keto diet porkchops how to lose weight fast in 2 hours veggie keto diet recipes how to lose weight fast diet chart loose 6 pounds lose fat in two weeks keto diet things to avoid easiest way to lose weight at home is paleo diet the same as keto carb cycling keto diet dr colbert keto zone diet book keto diet guidlines healthy eating tips for keto diet getting fat without protein keto diet green tea diet pills do they work cyclic keto diet mental benefits symptoms of diet pills addico fast food restaurants good for keto diet truvy weight loss pills fried crisy wings for keto diet thermogenic drugs how to get fibre on keto diet keto diet plan low budget will keto burn work without keto diet loose 10 lbs fast what happens if you exceed 2000 calories daily on keto diet how to lose weight fast without belly flab evan centopani keto diet weight loss diet fast gerd and keto diet serious case good idea is exercise the best way to lose weight or do pills help can you do keto diet with no vegetables keto diet for chronic fatigue is the keto diet good and safe dr oz weight loss pills youtube how do i keto vera slim shark tank vital max keto pills what sides are good with brats on a keto diet best brand of garcinia cambogia pills keto diet if not hungry do i still have to eat can you still get non prescription stimulant weight loss pills where can you buy keto diet 150 forskolin does pearl weight loss pills work egg fast keto diet