ข่าวเด่นประเด็นร้อน
งานไทย ฮาลาล พาวิเลี่ยน (Thai Halal Pavilion) ณ ประเทศบาร์เรน ส่งสบู่ดิน "อันนาดา" เป็นนางเอกของงาน
span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: ; FONT-SIZE: 14pt" lang="TH">

บาห์เรนเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีประชากรไม่ถึงล้านคน แต่ด้วยความมั่งคั่งของน้ำมัน จึงทำให้ประเทศนี้ไม่ต่างจากประเทศมหาเศรษฐีน้ำมันอื่นๆ และจากการที่มีพี่ใหญ่อย่างซาอุดี อารเบีย ที่ดูแลและเอ็นดูน้องรักอย่างประเทศบาห์เรนเป็นอย่างดี จึงทำให้ประเทศบาห์เรนมีกำลังเงินอันมหาศาลในการใช้จ่าย

การเดินทางไปบาห์เรนครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไม่น้อย ทั้งทางการทูต วัฒนธรรม และประชาชนระหว่างทั้งสองประเทศ วันแรกเมื่อเดินทางไปถึงได้มีเจ้าหน้าที่จากทางสถานทูตมารับคณะของเรานำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ซึ่งรวมไปถึงคณะของกระทรวงการต่างประเทศ, ตัวแทนผู้ประกอบการ, ผู้แทนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และสื่อมวลชน คุณดำรง พุฒตาล (อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าของนิตรสาร คู่สร้างคู่สม)

วันแรก ทางคณะได้เดินทางไปสถานที่จัดงาน Thai Halal Pavilion ณ โรงแรม Ritz Carlton ซึ่งแสดงความเตรียมพร้อมและเพื่อวางแผนการต้อนรับฯพณฯ นายกรัฐมนตรีของบาห์เรน คือ Shaikh Khalifa bin Salman Al Khalifa ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน (จากแหล่งข่าวแจ้งว่า ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีของบาห์เรนไม่เคยเปิดงานให้ต่างประเทศมาก่อน นั่นหมายถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย – บาห์เรนนั้นแนบแน่นเพียงใด) หลังจากนั้นในช่วงค่ำ ทางเอกอัครราชทูตไทยในบาห์เรน ท่านสุพัฒน์ จิตรานุเคราะห์ ได้ทำการเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะผู้จัดงาน Thai Halal Palilion

วันที่สอง (วันแรกของงาน) งาน Thai Halal Pavilion ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจของบาห์เรนตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะ สบู่ดิน “อันนาดา” ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งสื่อมวลชนและนักธุรกิจได้ให้ความสนใจอีกมาก และซักถาม ซึ่งหลายคนที่ทดลองสบู่ดินต่างรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะด้วยความนุ่มและมีลักษณะคล้ายโลชั่นทาผิว ไม่มีสารที่เป็นอันตรายรวมทั้งน้ำหอมจึงทำให้มีผู้ประกอบการหลายรายให้การสนใจเป็นอย่างมากที่จะเป็นตัวแทนในบาห์เรนและตะวันออกกลาง

นายกษิต  ภิรมณ์ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทย เข้าชมและสอบถามถึงผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ผ่านการวางระบบของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีของบาห์เรนในพิธีเปิดนิทรรศการ Thai Halal Pavilion

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรบาร์เรน Shaikh Khalifa bin Salman Al Khalifa ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Thai Halal Pavilion

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังแนะนำผลิตภัณฑ์สบู่ดิน “อันนาดา” แก่นายกรัฐมนตรีของบาร์เรน

นักธุรกิจบาร์เรนให้ความสนใจงาน Thai Halal Thai Pavilion

ผลิตภัณฑ์สบู่ดิน "อันนาดา" ที่แสดงในงาน Thai Halal Pavilion"

และเมื่อถึงเวลาเปิดงาน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี Shaikh Khalifa bin Salman Al Khalifa ได้ทำการเปิดงาน Thai Halal Pavilion ซึ่งในงานนี้มีท่านกษิต ภิรมณ์ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมให้เกียรติในงานนี้ด้วย ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านนายกรัฐมนตรี และท่านยังได้ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์สบู่ดิน ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้ซักถามข้อมูลต่างๆ จากผู้อำนวยการศูนย์วิทย์ฯ

วันที่สาม (วันที่สองของงาน) ในวันนี้เป็นวันประชุมระดับรัฐมนตรี ASEAN-GCC ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ซึ่งในงานนี้ได้คณะรัฐมนตรี และผู้ติดตาม รวมถึงท่าน ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ได้ให้ความสนใจบูทต่างๆ ในงาน Thai Halal Pavilion โดยเฉพาะบูทของสบู่ดิน “อันนาดา” โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลันได้มอบของที่ระลึกแก่ท่านในการนี้ด้วย ดร. สุรินทร์ได้สอบถามถึงสบู่ดิน “อันนาดา” และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผ่านการวางระบบของศูนย์วิทย์ศาสตร์ ฮาลาล, จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย (Hal-Q)

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปของไทยที่นำมาแสดงในงาน Thai Halal Pavilion และให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้จัดงาน

นักธรุกิจบาห์เรนรวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลให้ความสนใจเป็นอย่างมาก กับผลิตภัณฑ์ของไทย และสนใจที่จะนำสินค้าไทยมาจำหน่ายที่บาห์เรน จะเห็นได้ว่าประเทศบาห์เรนเป็นประเทศที่มีผลผลิตทางการประมงแต่ไม่ได้แปรรูปอาหาร แต่กลับทำการนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด

วันที่สี่ (วันที่สามของงาน) เริ่มด้วยการสัมมนาของ รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “Untapped Potential of Global Halal Market : The Matters of What…Where…Why & How?” ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ดร. นาซาร ซาดิค อัล บาฮารนา (Dr. Nazar Sadeq Al Baharna) รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรบาห์เรน ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศได้ขอความร่วมมือของศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการทำงานร่วมกัน และในการสัมมนาครั้งนี้ได้มีผู้สนใจเข้าฟังอย่างคับคั่ง ได้มีการซักถามหลังจากการสัมมนา ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นผู้ร่วมสัมมนาที่มาจากตุรกี เดินทางเพื่อมาเข้าฟังการสัมมนาโดยเฉพาะ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่วิทยาศาสตร์ ฮาลาลเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

รองศาสตราจารย์ ดร. วนัย  ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อเรื่อง “Untapped Potential of Global Halal Market : The Matters of What…Where…Why & How?  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง

ดร. นาซาร ซาดิค อัล บาฮารนา (Dr. Nazar Sadeq Al Baharna) รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของบาร์เรนให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา

หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย Dr.Nazar Sadeq Al Baharna เชิญคณะผู้จัดงานเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือถึงการร่วมมือกัน

Home | Contact Us | Site Map
๐๐๐ counter Web Control Panel
Email : info@halalscience.org