Send us a message

Send messageclear

Contact information

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่

348/5-6 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร: 053-280815 E-mail : info.hsc.cu@gmail.com

Facebook.com/HalalScienceChiangmai