เปิดบ้านต้อนรับ นศ.ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 2 เมษายน 2562 อาจารย์สุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ให้ความสนใจในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องมีในการตรวจวิเคราะห์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย นำโดยอาจารย์สุดา ชูถิ่น ที่ได้นำนักศึกษากว่า 38 คนเข้าร่วมในครั้งนี้

ดร.วินัย ร่วมเป็นประฑานจัดงาน Bangkok Halal 2019

วันที่ 2 เมษายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประธานในพิธีเปิด ให้การบรรยายพิเศษ และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าในโครงการมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า ยะตีม ในช่วงเวลา 19.00 น. ณ เวทีกลาง นอกจากนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดนิทรรศการในงาน Bangkok Halal 2019 ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก โดยในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษาบน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน ฮาลาลที่มีศักยภาพในระดับสากลให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพฮาลาลของประเทศไทย วันนี้มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล และร่วมกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯจัดขึ้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดนิทรรศการในงาน Bangkok Halal 2019 ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก

ศวฮ. ให้การต้อนรับ “โครงการเปิดโลกจุฬาฯ​ เพื่อน้องชายแดนใต้​”

วันอาทิตย์​ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 – 15.30 น. ดร.พรพิมล​ มะหะหมัด​ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การบรรยายพิเศษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 จังหวัดชายแดนใต้​ ทั้งศาสนาพุทธ​ และศาสนาอิสลาม​ ​ ภายใต้ “โครงการเปิดโลกจุฬาฯ​ เพื่อน้องชายแดนใต้​” ​ของศูนย์พหุวัฒนธรรม​ศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม​ จุฬาฯ​ จำนวน​ 50​ คน​ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางอาหารและการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล​ และห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์​ฮาลาล

ศวฮ. ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2558-2559 นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล สำนักงานปัตตานี  นางสาวอารดา ปาลาเลย์ เจ้าหน้าที่ประสานงานองค์กรศาสนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่การเงิน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

 

ศวฮ. ร่วมประชุมแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 1 ชั้น 3 โรงแรมอัลมิรอซ กรุงเทพฯ โดยมีนายอาณัติ มะติมุ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และนางสาวอานีซะห์ ลาเตะ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล (Innovation Halal Cluster) โดยการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเครือข่าย ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี พ.ศ. 2562 มีการชี้แจงทำความเข้าใจในการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเครือข่ายฯ โดย คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

สถานทูตจอร์แดน นำคณะสื่อเข้าเยี่ยม ศวฮ.

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์เเดน นำโดย Ms.Lalana Chatchawan ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูต, Ms.Wattanee Niyomyath เลขานุการเอก, นำคณะสื่อทั้งสื่อกระเเสหลัก เเละ ออนไลน์ ได้แก่ Roya TV, MODE Marketing Marking and PR และ At Film Co เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

ศวฮ. บรรยายพิเศษ รายวิชา Gen-Ed สังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษา ผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การบรรยายพิเศษแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชา Gen-Ed 0201285 ชื่อวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช ซึ่งเป็นรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำโดย ผศ. เตือนใจ โก้สกุล และ ศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์ ที่เข้าศึกษาดูงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และได้ให้ความสนใจงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลในแง่มุทต่างๆ เช่นด้านเกษตรกรรมฮาลาล อาหารฮาลาล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานฮาลาล

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลร่วม “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต”

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต” เนื่องในวันครบรอบการสถาปณา จุฬาฯ ครบรอบ 102 ปี ณ สนามหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จุฬาลง โดยในวันนี้ สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในช่วงเย็นที่ผ่านมา ผู้บริหารจุฬาฯ ท่านอธิการ และอดีตอธิการ ได้เข้ามาเยี่ยมนิทรรศการ และได้ชื่นชมว่า “ศูนย์วิทย์ฮาลาลฯ เข้มแข็งมาก” ต่อมาในเวลาภาคค่ำ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ ได้แวะมาเยี่ยมนิทรรศการพร้อมด้วย รอง ผอ. ศูนย์ฯ จากนั้นเวลา เวลา 21.30 น สมเด็จพระเทพได้แวะมาเยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ก่อนเสด็จกลับ

ทีม HAL-Q ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ

วันที่ 23 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก (ทีม HAL-Q) นำโดยนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ นายอิรฟัน แวหะมะ นายนันทชัย แดงวิจิตร์ นายอาณัติ มะตีมุ และนางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ เข้าร่วมสัมมนา “เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม” จัดโดย คณะสถาปัตย์จุฬาฯ มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน นำการสัมมนา ผศ.นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การเข้าร่วมในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อการจัดตั้ง SE ของศวฮ. ในอนาคต