ผู้บริหาร ศวฮ. นำเจ้าหน้าที่กล่าวขอพร (ดุอาฮฺ) แด่พระราชินี ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 29 เม.ย.62 เวลา 9.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

รายการช่องดังประเทศอินโด สัมภาษณ์ ผอ. ศวฮ.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติสัมภาษณ์รายการ Cahaya Islam di Dunia ทางสถานีโทรทัศน์ Metro TV ของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศช่วงเดือนรอมฎอน เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงมุสลิมในประเทศต่างๆ และวิถีชุมชนมุสลิมในช่วงรอมฎอนของประเทศนั้นๆ สำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ดร.วินัยได้เล่าถึงประวัติส่วนตัวที่ผูกพันกับแผ่นดินชวาในฐานะคนไทยมุสลิมเชื้อสายอินโดนีเซียหรือชวา (หรือที่ประเทศไทยเรียกว่า ยะวา) และ บทบาทการทำงานในฐานผู้ก่อตั้ง ศวฮ. รวมถึงวิถีของชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะชุมชนมุสลิมเชื้อสายอินโด ในช่วงรอมฎอนอันประเสริฐนี้

ปลัดกระทรวงการพัฒนาผู้ประกอบการของประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยม ศวฮ.

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เเละนายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศวฮ. ให้การต้อนรับ Datuk Wan Suraya Wan Mohd Radzi ปลัดประจำกระทรวงการพัฒนาผู้ประกอบการของประเทศมาเลเซีย (Ministry of Entrepreneur Development) ซึ่งเดินทางยังประเทศไทยเพื่อเข้าเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาล เนื่องจากสนใจในงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล และเข้าพบผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารอีกด้วย

ผอ.ศวฮ. ให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไวท์ แชนแนล

วันที่ 10 พฤษภาคม เวลา 14.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม White Channel ได้ขอเข้ามาสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อแสดงความจงรักภัคดีในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะจัดทำสารคดีพิเศษเพื่อร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยสัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.วินัย เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ ของพระมหากษัตริย์ ในรายการ “พระมหากรุณาธิคุณ ร.10 ต่อพสกนิกรมุสลิม ” ผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไวท์ แชนแนล

รับชมได้ที่นี้ [คลิก]

 

 

รอมฎอนสัมพันธ์ ศวฮ. ณ มัสยิดอิดฮาร์ดอุลูมุดดีน

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และเลี้ยงละศีลอด ณ มัสยิดอิดฮาร์ดอุลูมุดดีน โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การถือศีลอดในประวัติศาสตร์ และจริยธรรมการบริโภคตามแนวทางซุนนะฮฺ”  มีผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยายกว่า 160 คน โดยมาจาก 21 มัสยิดที่อยู่ละแวกใกล้เคียง พร้อมทั้งอิหม่ามและสัปบุรุษประจำมัสยิด

ผู้แทน ศวฮ. ร่วมประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นายมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และนายนันทชัย แดงวิจิตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม และจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาลซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกรมการท่องเที่ยวร่วมกับสถาบันบัฯฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“SMEs HERO in Town” ลงพื้นที่บรรยาย ณ มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน

ในวันพุธที่ 8 พ.ค. 62 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ดำเนินการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาล (SMEs HERO in Town) ณ มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน (บ้านสมเด็จ) มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการร้านค้าธุรกิจในชุมชน ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ หัวข้อแรกบรรยายเรื่อง “หลักสุขภิบาลร้านค้าที่ควรรู้” โดย นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก ต่อมา บรรยายเรื่อง “วัตถุดิบหะรอมที่ต้องระมัดระวังในท้องตลาด” โดย นางสาวซูไนนี มาหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และหัวข้อสุดท้าย บรรยายเรื่อง “การจัดการร้านค้า การเงินและบัญชี” โดย นางสาวรดา นิมา เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) โดยการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้ประกอบการร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 30 ร้านค้า หลังจากการอบรมดังกล่าวทีมบริการหน่วยงานภายนอกจะลงพื้นที่ ตรวจและให้คำปรึกษาร้านค้าต่อไป