สนง.กอ.กทม มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ศวฮ.

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมด้วยคุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผอ. ได้ให้การต้อนรับนายปรีดา หร่ายมณี กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายกิจการเยาวชน ซึ่งเป็นผู้แทนนำโล่เกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครมอบให้ศวฮ.ที่ได้สนับสนุนการจัดงานเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2562 ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมศวฮ.โดยรศ.ดร.วินัยเป็นผู้นำชมและให้ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเองพร้อมกับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา ทัศนศึกษา ณ ศวฮ.

 

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จังหวัดปัตตานี จำนวน 40 ท่าน ที่สนใจมาทัศนศึกษา ณ ศวฮ. ในการนี้มีนางสาวซูไนนี มาหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เป็นผู้ต้อนรับและให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล การทำงานของศวฮ. รวมถึงเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล

 

ผอ.ศวฮ.ต้อนรับตัวแทนจาก the Halal Accreditation Council ประเทศศรีลังกา

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ร่วมด้วย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผอ. ให้การต้อนรับ Aakif A. Wahab และ M.j.Mohamed Fari จาก the Halal Accreditation Council จากประเทศศรีลังกา

โดยทั้งสองขอรับทราบข้อมูลแนวทางการรับรองฮาลาลของไทยรวมถึงบทบาทของศวฮ.จากรศ.ดร.วินัย อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดสถานการณ์ด้านการรับรองฮาลาลในประเทศศรีลังกา แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการรับรองฮาลาล และขอแนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านฮาลาล

ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและ Museum of Haram ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานสวนหลวงสแควร์ โดยมีดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยเป็นผู้ให้ข้อมูล

 

ศวฮ. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 99

 

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 คุณมนัส สืบสันติกุล ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายนันทชัย แดงวิจิตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบคอบปีที่ 99 หรือวันพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด 99 ปี กระทรวงพาณิชย์ ก้าวต่อก้าว สู่พาณิชย์ 4.0 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รศ.ดร.วินัย ให้การต้อนรับเอกอัคราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าเยี่ยมชม ศวฮ.

 

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ (Ambassador Attached to the Ministry of Foreign Affairs) ให้เกียรติเข้าเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย เป็นผู้ต้อนรับ

ในการนี้ท่านทูตได้เข้าพบรศ.ดร.วินัยเพื่อขอรับทราบข้อมูลด้านทิศทางเเละความเคลื่อนไหวเรื่องฮาลาลเเละวิทยาศาสตร์ฮาลาลในกระเเสปัจจุบันพร้อมหารือเเนวทางความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศบาห์เรนผ่านมหาวิทยาลัยหรือสภาหอการค้า ซึ่งท่านทูตจะนำข้อมูลไปหารือต่อไปในโอกาสที่จะเดินทางนำคณะผู้ประกอบการไทยไปเเสดงสินค้าที่บาห์เรนในชวงต้นกันยายนนี้

 

ผอ.ศวฮ. ให้การต้อนรับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทรี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับนายสุทธิศักดิ์ วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทรี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ซึ่งเข้าขอคำปรึกษาเรื่องเครื่องสำอางฮาลาลและความร่วมมือสำหรับการจัดงานแสดงสินค้า Halal Cosmetic ณ งาน “COSMEX 2019”

นอกจากนั้น นายสุทธิศักดิ์ วิลานันท์ยังได้เชิญให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จัดสัมมนาด้าน Halal Cosmetic และออกบูธให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลและการรับรองฮาลาลในงาน “COSMEX 2019”ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ตัวแทนจาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine เข้าเยี่ยมชมงานศวฮ.

 

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับ Dr.Hiroichi Kono และ Prof.Tadashi Kishimoto จาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ในการนี้คุณสุลิดาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฮาลาลในประเทศไทย รวมไปถึงศักยภาพและการทำงานของศวฮ.

นอกจากนี้ Dr.Hiroichi Kono และ Prof.Tadashi Kishimoto ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของศวฮ. ซึ่งมีดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก เป็นผู้นำชมและให้ข้อมูล

 

ศวฮ.เข้าร่วมโครงการจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมโครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 3 โถงอาคารจามจุรี 4 และพื้นที่บริเวณโดยรอบ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งตัวแทนจากศวฮ.ได้ร่วมปลูกต้นพลับพลึง รวมกันกว่า 30 ต้น ณ พื้นที่บริเวณหลังอาคารจามจุรี 4 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในจุฬาฯ ด้วยความสนใจและสนุกสนาน

ศวฮ.จัดประชุมเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ศวฮ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยของคณะทำงานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ภายใต้แผนงาน IMT-GT โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมทั้งรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล ผู้แทนจากสภาพัฒน์ฯ ผู้แทนจากสภาธุรกิจ IMT-GT และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งวาระประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล WG-HAPAS ครั้งที่ 13 และ การประชุมกลุ่มปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านมาตรฐานฮาลาลระหว่างสมาชิกภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562