Directorate General Small, Medium and Various Industries ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศวฮ.

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศูนย์ฯ สนง.ปัตตานี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ. ด้านบริหารงานบุคคล คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผอ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ศวฮ. ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Directorate General Small, Medium and Various Industries (IKMA) จากประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Mr.Eddy Siswanto, Secretary of IKMA และคณะรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการนี้เป็นการศึกษาการทำงานของศวฮ. แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในประเด็นของผลิตภัณฑ์ฮาลาล การทำ SME อีกทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลรวมถึง Museum Haram อีกด้วย

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ผศ.นิฟาริด​ ระเด่น​อาหมัด​ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายพิทักษ์​ อาดมะเร๊ะ​ หัวหน้าส่วยงานบริการหน่วยงานภายนอก​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ สำนักงานปัตตานี​ เข้าร่วมประชุม​ “แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยการประชุมในครั้งนี้มี​ 2 เรื่องหลักๆ ด้วยกัน​คือ

  1. รายงานผลการดำเนินงาน​และรายงานผลการประเมินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2561
  2. ชี้แจงการจัดทำงบประมาณตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้​ ปีงบประมาณ​พ.ศ.​2563

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ เข้าร่วมกว่า​ 120 คน​ จัดโดย​ สำนักเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้​ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ​ ห้องลาเวนเดอร์​ 2-3 ชั้น​ 3 โรงแรมที เค​ พาเลซ​ แอนด์​ คอนเวนชั่น​ถนนแจ้งวัฒนะ​กรุงเทพฯ

 

ผอ.ศวฮ. ต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก UHAMKA ประเทศอินโดนีเซีย

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Dr. Ony Linda คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งคณะผู้ติดตาม รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมีรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านฮาลาล อีกทั้งทาง UHAMKA ยังได้นำเสนอโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิเคราะห์กรดไขมัน และยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลรวมถึง Museum Haram อีกด้วย

ศวฮ.ร่วมกับ CHULA MOOC ประชุมหารือสร้างกรอบแนวคิดหลักสูตรการสอนออนไลน์

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ต้อนรับผู้แทนจาก ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ (CHULA MOOC) โดยมีรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ โดยทางศวฮ.ประชุมร่วมกับ CHULA MOOC เพื่อสร้างกรอบแนวคิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ในอนาคต และการจัดทำรายวิชาออนไลน์ร่วมกับศวฮ.

เจ้าหน้าที่ศวฮ.ออกตรวจต่ออายุระบบ HAL-Q ณ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าทำการตรวจต่ออายุระบบ HAL-Q ณ บริษัท​ ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ได้แก่ นายอิรฟัน แวหะมะ พร้อมด้วย นายนันทชัย​ แดงวิจิตร์​ นางสาวลัดดาวัลย์ ​พิณทอง​ และนางสาวน้ำเพชร​ ผลเจริญ​ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย​ ซึ่งการตรวจประเมินต่ออายุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผอ.ศวฮ.ขึ้นบรรยายในรายวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “ฮาลาลกับวิถีชีวิต ศาสนา สังคมและเศรษฐกิจ” ในรายวิชา หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล (General Principle in Halal Food Production) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 614 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ซึ่งสัปดาห์นี้มีนิสิตลงทะเบียนเพิ่มขึ้น 2 คน จากคณะต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สหเวชศาสตร์ จิตวิทยา ครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ รวมทั้งหมด 46 คน ซึ่งเป็นนิสิตต่างชาติจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 3 คน

 

ศวฮ.เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจาก Universiti Malaysia PAHANG

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจาก Universiti Malaysia PAHANG จำนวน 20 ท่าน โดยมีนางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเป็นผู้ต้อนรับ ในการนี้ได้บรรยายถึงการทำงานของศวฮ.รวมไปถึงประเด็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และข้อสงสัยเรื่องของฮาลาล และในตอนท้ายนางสาวสุลิดาพร้อมด้วยนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอกได้นำชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลอีกด้วย

ผอ.ศวฮ.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศวฮ. เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการระดับนานาชาติกับ ผอ. Halal Product Institute UPM

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 คณะทำงานศวฮ. นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. และตัวแทนเจ้าหน้าบริการวิทยาศาสตร์จากศวฮ. ร่วมประชุมหารือกับ ศ.ดร. Shuhaimi Matafa ผู้อำนวยการสถานบัน Halal Product Institute Universiti Putra Malaysia (UPM) เพื่อแสวงหาความร่วมมือเชิงวิชาการระดับนานาชาติในประเด็นหลากหลายประเด็น ทั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ได้แนะนำการทำงานของศวฮ. และให้แนวทางนโยบายถึงความเป็นไปด้วยในความร่วมมือในครั้งนี้ อีกทั้งทางทีมศวฮ.ยังได้เข้าร่วมศึกษาวิธีการปฏิบัติงานทางชีวโมเลกุลของหน่วยงาน Halal Product Institute UPM อีกด้วย