ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลบริการตรวจวิเคราะห์อะไรบ้าง ?

ห้องปฎิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนามาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมผู้เชียวชาญเฉพาะทาง ปัจจุบันมีบริการตรวจวิเคราะห์ อาหารเพือยกระดับมาตรฐาน

การผลิตอาหารฮาลาล โดยให้บริการทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานด้านศาสนาอีกด้วย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลบริการตรวจวิเคราะห์อะไรบ้าง ?

1.การทดสอบการปนเปื้อนเจลาติน
2. การทดสอบสัดส่วนกรดไขมัน
3. การทดสอบการการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกร
4. การทดสอบปริมาณแอลกฮอล์
5. การทดสอบสารประกอบโพลาร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-2181053

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok Halal

งาน Bangkok Halal ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษาบน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนยวิทยาศาสตร์ฮาลาล ประธานในพิธีเปิดให้การบรรยายพิเศษ และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าในโครงการมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า ยะตีม ในช่วงเวลา 19.00 น. ณ เวทีกลาง นอกจากนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดนิทรรศการในงาน Bangkok Halal 2019 ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฮาลาลที่มีศักยภาพในระดับสากลให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพฮาลาลของประเทศไทย วันนี้มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล และร่วมกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ จัดขึ้น

ศวฮ. ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนสมรรถนะหลักของนิสิตจุฬา (CUDSON)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. น.ส.กุณฑิรา สาแล และ น.ส.เฉลิมศรี ฉายัษฐิต เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการขับเคลื่อนสมรรถนะหลักของนิสิตจุฬา (CUDSON) ร่วมกับรายวิชาภายใต้ศูนย์การศึกษาทั่วไป พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประเมิน วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนารายวิชาการศึกษาทั่วไปทุกรายวิชาให้เชื่อมโยงสมรรถนะหลักของ CUDSON

ดร.วินัย เยือน สกอจ. ภูเก็ต

วันเสาร์ที่​ 23 กุมภาพันธ์​ 2562​ เวลา​ 10.30​ -​14.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ TOR  ปีงบประมาณ 2558-2559 นำโดย​ รศ.ดร. วินัย​ ดะห์ลัน​ ผศ. นิฟาริด​ ระเด่นอาหมัด​ คุณสมพล​ รัตนาภิบาล​ คุณมนฤดี​ เข็มทำ​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่การเงิน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต

ดร.วินัย เข้าเยี่ยมเยี่ยม สกอจ. พังงา

วันศุกร์ที่​ 22 กุมภาพันธ์​ 2562​ เวลา​ 14.30​ -​16.30 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณTOR  ปีงบประมาณ 2558-2559 นำโดย​ รศ.ดร. วินัย​ ดะห์ลัน​ ผศ. นิฟาริด​ ระเด่นอาหมัด​ คุณสมพล​ รัตนาภิบาล​ คุณมนฤดี​ เข็มทำ​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่การเงิน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

เชียงใหม่แนะนำระบบผู้ช่วยตรวจประเมินฮาลาล ผ่านเเอปพลิเคชัน Auditor Assistant

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ จัดการอบรม “ระบบผู้ช่วยการตรวจประเมินและรับรองฮาลาล (Auditor Assistant)” ให้กับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ได้มีการแนะนำการใช้งานเว็ปไซต์ระบบยื่นคำขอรับรองมาตรฐานฮาลาล (Halal Certification System) และระบบค้นหาสารปรุงแต่งอาหาร (H numbers) พร้อมทั้งสอนการใช้งานระบบผู้ช่วยตรวจประเมินและรับรองฮาลาล (Auditor Assistant) แอปพลิเคชันที่จะเข้ามาช่วยตรวจประเมินฮาลาล ให้เป็นเรื่องง่าย สะดวกสบาย ลดระยะเวลาในการตรวจฮาลาลยิ่งขึ้น พร้อมให้ใช้งานได้ผ่านสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดฟรี ทั้งระบบ IOS และ Android

#HSCCM #HSCNews