กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นราธิวาส เข้าเยี่ยม ศวฮ.

ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเกียรติต้อนรับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จังหวัดนราธิวาส นำโดย เรือโท ลัทธพล อุ่นศิริ นายทหารประชาสัมพันธ์ฯ กลุ่มผู้นำศาสนา และเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ รวมกว่า 45 คน โดย มีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศวฮ. ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารฮาลาล และการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชม ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี อีกทั้งได้เดินเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 และ 13 และการทำงานต่างๆของศูนย์ฯ

ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

เมื่อวันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมการออกตรวจฮาลาล บจก.ซันเทคไทยอินเตอร์เทรดดิ้ง 273/2 ม.3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะขอยื่นต่ออายุเครื่องหมายฮาลาล

#HSCCM #HSCNews

ประชุมเดินหน้าธุรกิจ SMEs ฮาลาลผนวกการทำการตลาด พร้อม ISMED

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานบริการภายนอก ให้การต้อนรับจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) นำโดยคุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ เข้าพบเพื่อพูดคุยปรึกษาในเรื่องของการเดินหน้าธุรกิจ SMEs ฮาลาลผนวกการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน

ตรวจฮาลาน เชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาล ออกตรวจสถานประกอบการที่มีความประสงค์เพื่อยื่นต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลจำนวน 2 สถานประกอบการ ดังนี้

1.บจก.สุภาฟาร์มผึ้ง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

2.บจก.นิเคโอะ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

#HSCCM #HSCNews

ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ออกตรวจฮาลาล โรงงานอร่อยดี ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อขอยื่นต่ออายุฮาลาล

#HSCCM #HSCNews

เข้าเยี่ยมกิจการฮาลาลจังหวัดยะลา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์​ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จำนวน 3 ทีม ได้แก่ ทีมอีหม่ามอภิวัฒน์ พิณทอง ทีมอีหม่ามยงยุทธ หวังนิมิน และทีมอีหม่ามวุฒิ ฐิตะลักขณะ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการรับรองฮาลาลในจังหวัดยะลา ทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ ตอยยียันฟูดส์ ค้าเจริญ กลุ่มเกษตรยั่งยืน กุหลาบเบเกอรี น้ำแร่บรรจุขวดมีริน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรอามายะห์เนินงาม ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการ

 

เชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันทั้ง 2องค์กร

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ (ศวฮ.ชม.) นำโดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานเชียงใหม่ และ รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) ร่วมหารือทำความเข้าใจถึงขอบเขตการทำงานของทั้งสององค์กร ทั้งนี้เพื่อร่วมกันวางแผนทิศทาง การพัฒนางานฮาลาลภาคเหนือ.
#HSCCM #HSCNews

 

ศวฮ. จัดโครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิมฯ จ.ปัตตานี

วันที่ 31 ม.ค.2562 ศวฮ. สมฮท. สกอท. ร่วมกับ สกอจ.ปัตตานี จัดโครงการต่อเนื่อง โครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิมฯ จ.ปัตตานี ในภาคเช้าวิชาที่2-3 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศวฮ. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ วัตถุดิบและสารเคมีต้องระวัง และการบริหารจัดการด้านคุณภาพฮาลาลฯ ตามระบบได้รับความสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมากให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหารฮาลาลต่อไป และในครั้งนี้ มีร้านอาหารมุสลิมที่เข้าร่วมอบรม ในวันนี้ จำนวน 1,300 กว่าร้าน จัดขึ้นที่ ห้องประชุมใหญ่ สกอจ.ปัตตานี