ดร.วินัย อาจารย์ประสาน​ ศรีเจริญ บรรยายพิเศษในสัมมนาบุคลากร

วันที่​ 6 มีนาคม​ 2562 เวลา 13.30 น. กิจกรรมสัมมนาบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ประจำปี 2562  เวลา​ 13.00 น. ณ​ ห้องประชุมใหญ่ชั้น​ 12 อาจารย์ประสาน​ ศรีเจริญ ให้การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยศาสตร์อิสลาม”
โดย ต่อด้วย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ให้การบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาดวงดาว กาแลคซี่ ด้วยอิสลาม” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปเที่ยวชมศึกษาดูดาวในวันถัดไป

ตรวจฮาลาล เชียงใหม่

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการออกตรวจฮาลาล ออกตรวจสถานประกอบการที่มีความประสงค์เพื่อยื่นต่ออายุเครื่องหมายฮาลาลจำนวน 5 สถานประกอบการ ดังนี้

  1. ร้านเอ็มมีคอฟฟี ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  2. ร้านอับดุลการีมไก่สด ต.ช้างม่อย อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
  3. ร้านสุธาสินี สาขา3 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  4. ร้านมัตอัมอิควาน ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  5. ร้านบ้านปี้เฮือนน้อง ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  #HSCCM #HSCNews

ศวฮ.ชม. ยกขบวนลงใต้ สร้างโอกาสทางธุรกิจทำการตลาดออนไลน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักเชียงใหม่ ยกขบวนลงใต้ สร้างโอกาสทางธุรกิจทำการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานี
ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักเชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยทีมงาน จัดอบรมสร้างโอกาสทางธุรกิจทำการตลาดออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า โดยสร้าง Big Data เพื่อทำแผนการตลาดให้กับผู้ประกอบการจังหวัดปัตตานี โดยใช้ Halal Route Application ซึ่งมีผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมจำนวน 24 ราย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลบริการตรวจวิเคราะห์อะไรบ้าง ?

ห้องปฎิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนามาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมผู้เชียวชาญเฉพาะทาง ปัจจุบันมีบริการตรวจวิเคราะห์ อาหารเพือยกระดับมาตรฐาน

การผลิตอาหารฮาลาล โดยให้บริการทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานด้านศาสนาอีกด้วย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลบริการตรวจวิเคราะห์อะไรบ้าง ?

1.การทดสอบการปนเปื้อนเจลาติน
2. การทดสอบสัดส่วนกรดไขมัน
3. การทดสอบการการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกร
4. การทดสอบปริมาณแอลกฮอล์
5. การทดสอบสารประกอบโพลาร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-2181053

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok Halal

งาน Bangkok Halal ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษาบน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนยวิทยาศาสตร์ฮาลาล ประธานในพิธีเปิดให้การบรรยายพิเศษ และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าในโครงการมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า ยะตีม ในช่วงเวลา 19.00 น. ณ เวทีกลาง นอกจากนั้นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดนิทรรศการในงาน Bangkok Halal 2019 ณ ลานพลาซ่า สนามกีฬาหัวหมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฮาลาลที่มีศักยภาพในระดับสากลให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพฮาลาลของประเทศไทย วันนี้มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล และร่วมกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯ จัดขึ้น

ศวฮ. ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนสมรรถนะหลักของนิสิตจุฬา (CUDSON)

วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. น.ส.กุณฑิรา สาแล และ น.ส.เฉลิมศรี ฉายัษฐิต เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการขับเคลื่อนสมรรถนะหลักของนิสิตจุฬา (CUDSON) ร่วมกับรายวิชาภายใต้ศูนย์การศึกษาทั่วไป พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบประเมิน วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนารายวิชาการศึกษาทั่วไปทุกรายวิชาให้เชื่อมโยงสมรรถนะหลักของ CUDSON

ดร.วินัย เข้าเยี่ยมเยี่ยม สกอจ. ภูเก็ต

วันเสาร์ที่​ 23 กุมภาพันธ์​ 2562​ เวลา​ 10.30​ -​14.00 น. ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ TOR  ปีงบประมาณ 2558-2559 นำโดย​ รศ.ดร. วินัย​ ดะห์ลัน​ ผศ. นิฟาริด​ ระเด่นอาหมัด​ คุณสมพล​ รัตนาภิบาล​ คุณมนฤดี​ เข็มทำ​ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่การเงิน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต