ศวฮ.เข้าร่วมโครงการจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม ตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมโครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ โถงอาคารจามจุรี 3 โถงอาคารจามจุรี 4 และพื้นที่บริเวณโดยรอบ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งตัวแทนจากศวฮ.ได้ร่วมปลูกต้นพลับพลึง รวมกันกว่า 30 ต้น ณ พื้นที่บริเวณหลังอาคารจามจุรี 4 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ในจุฬาฯ ด้วยความสนใจและสนุกสนาน

ศวฮ.จัดประชุมเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

 

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ศวฮ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยของคณะทำงานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล ภายใต้แผนงาน IMT-GT โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมทั้งรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล ผู้แทนจากสภาพัฒน์ฯ ผู้แทนจากสภาธุรกิจ IMT-GT และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งวาระประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานสาขาผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล WG-HAPAS ครั้งที่ 13 และ การประชุมกลุ่มปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านมาตรฐานฮาลาลระหว่างสมาชิกภายใต้แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562