ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ จัดอบรม “การขอฮาลาลสำหรับธุรกิจ SMEs” ผลักดันส่งเสริมธุรกิจสินค้าฮาลาลไทย

การจัดอบรม “การขอฮาลาลสำหรับธุรกิจ SMEs” ในวันนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับคำว่า ฮาลาลมากขึ้น เพราะเราได้รับเกียรติจาก รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณภัทรพงศ์ อิลาชาญ รับหน้าที่เป็นวิทยากร ซึ่งได้อธิบายถึง โอกาสและความสำคัญของเศรษฐกิจฮาลาล ซึ่งในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไม่ใช่จำกัดเฉพาะอาหารแต่อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร โรงพยาบาล หรือโรงแรม ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญกับการขอรับรองฮาลาล และต้องรู้ความหมายของหลักการฮาลาลหะรอม ตามบทบัญญัติในอิสลาม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดที่ใช้ประกอบกับโรงงาน เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบุคลากรส่วนใหญ่ในโรงงานไม่ใช่มุสลิม การป้องกันการปนเปื้อน และการชำระล้างนะยิสจึงเป็นสิ่งจำเป็น

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ดำเนินจัดกิจกรรมการอบรมผ่านโครงการ Northern Halal SMEs เพื่อมุ่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลภาคเหนือ ในหัวข้อ “การขอฮาลาลสำหรับธุรกิจ SMEs” โดยคุณภัทรพงศ์ อิลาชาญ :รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องเวิร์คชอป อินโนเวทีฟ วิลเลจ เชียงใหม่

#HSCCM #Halal #SME

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมงาน “ให้”

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญมาเป็นเกียรติเพื่อร่วมพิธีเปิดงาน”ให้” ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน พร้อมด้วยจุฬาราชมนตรี สำนักจุฬาราชมนตรี และอาจารย์สมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริการการศึกษาและอุสาหกรรม

โดยงานนี้ทางศวฮ.ยังร่วมเปิดบูธอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมภายในบูธจะมีทั้งทดลองทำลิปบาล์มที่ศวฮ.ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากประเทศมาเลเซีย ถ่ายรูปกับฉากจำลองห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของเรา ชิมไก่จากโครงการ SME Hero in Town ฟรี และยังมีการให้ข้อมูลการทำงานเกี่ยวกับศวฮ. ทั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ได้เยี่ยมชมบูธของศวฮ.อีกด้วย งานนี้สามารถมาเจอกับศวฮ.ได้ตั้งแต่วันที่ 12-14 กรกฎาคมนี้