สมาคม Shaanxi silk road makers association มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา เชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทีม สมาคม Shaanxi silk road makers association มณฑลซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้พาคณะ เข้าละหมาดที่มัสยิดช้างคลาน และได้เดินทางร่วมงานพิธีเปิดงาน Lanna expo เดินเที่ยวชมภายในงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

#HSCCM #HSCNews