ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับแขกจาก The Japan Council of Local Authorities for International Relations, Singapore

 

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับแขกตัวแทนจาก The Japan Council of Local Authorities for International Relations (J.CLAIR), Singapore  เพื่อให้ข้อมูลความรู้และตอบข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นของฮาลาล  โดยมีนางสาวสาวียะห์ กาโฮง ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลด้วย